Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   12.14   544.89   8.12   3.05
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   11.72
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   19.57   25.75
Józefa Piłsudskiego   8.57   11.06
Tytusa Chałubińskiego   0.52   0.71
Zofii i Witolda Paryskich   3.14   4.55
Kuźnice   0.03   0.11
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.38   0.46
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 06.10 08:00
Zachmurzenie
10° / 10° zachmurzenie umiarkowane
Pt. 14:00
Zachmurzenie
18°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
17°
Nd. 14:00
Słonecznie
12°
Pon. 14:00
Słonecznie
16°
Wt. 05:00
Słonecznie
Zdjęcie promujące Zakopane

Bezpieczny e-Senior

Projekt „Bezpieczny e-Senior” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2021. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja do projektu W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:
-ukończenie 60. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
- zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących:
- osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (3 pkt),
- osoba zamieszkująca obszar wiejski (2 pkt). 

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub do miejsc wyznaczonych w danej gminie. Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz, tel. 533 350 603 

Informacje o projekcie 

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych i Internetu, wśród 400 mieszkańców województwa małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz dyżurów w punktach konsultacyjnych. W ramach szkoleń przewidziano 5 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. 

Szkolenia będą prowadzone w grupach 8 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia: - Metody oszustw w mediach społecznościowych, - Metody oszustw oparte na zaufaniu do instytucji, - Ograniczenie zaufania w Internecie, - Bezpieczne korzystanie z aplikacji mobilnych, - Bezpieczne załatwianie spraw urzędowych przez Internet.

Źródło: Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej

(APM)