Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   56.08   0   10.54   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   41.27
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   35.16   50.21
Tytusa Chałubińskiego   33.51   47.66
Zofii i Witolda Paryskich   46.88   68.41
Kuźnice   15.38   21.06
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 05.12 16:00
Zachmurzenie
-6° / -5° zachmurzenie umiarkowane
Śr. 13:00
Śnieg
Czw. 13:00
Śnieg
-1°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Bezpieczny e-Senior

Projekt „Bezpieczny e-Senior” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2021. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja do projektu W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:
-ukończenie 60. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
- zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących:
- osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (3 pkt),
- osoba zamieszkująca obszar wiejski (2 pkt). 

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub do miejsc wyznaczonych w danej gminie. Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz, tel. 533 350 603 

Informacje o projekcie 

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych i Internetu, wśród 400 mieszkańców województwa małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz dyżurów w punktach konsultacyjnych. W ramach szkoleń przewidziano 5 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. 

Szkolenia będą prowadzone w grupach 8 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia: - Metody oszustw w mediach społecznościowych, - Metody oszustw oparte na zaufaniu do instytucji, - Ograniczenie zaufania w Internecie, - Bezpieczne korzystanie z aplikacji mobilnych, - Bezpieczne załatwianie spraw urzędowych przez Internet.

Źródło: Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej

(APM)