Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.88   466.01   77.39   7.08
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   10.06
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.84   2.24
Józefa Piłsudskiego   0.44   0.66
Tytusa Chałubińskiego   0.68   0.81
Zofii i Witolda Paryskich   1.07   1.53
Kuźnice   0.29   0.47
Gronik   1.36   1.57
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.43   1.89
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 22.10 02:00
Zachmurzenie
7° / 7° zachmurzenie umiarkowane
Pt. 14:00
Zachmurzenie
Sob. 14:00
Śnieg
Nd. 14:00
Słonecznie
Pon. 14:00
Słonecznie
12°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
10°
Zdjęcie promujące Zakopane

Wernisaż wystawy pokonkursowej "Oblicza Frasobliwego"

17 września w Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór - jednostce Zakopiańskiego Centrum Kultury, odbył się uroczysty wernisaż wystawy pokonkursowej "Oblicza Frasobliwego" oraz zostały wręczone nagrody dla laureatów oraz wszystkich artystów biorących udział w konkursie. Podczas wydarzenia obecni byli: Agnieszka Nowak - Gąsienica - wiceburmistrz Miasta Zakopane, Dorota Ząbkowska - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dorota Paździora - Narodowe Centrum Kultury oraz Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury Beata Majcher.

Protokół z posiedzenia Jury Konkursu „Oblicza Frasobliwego”

Zakopane, 26 czerwca 2021 roku

Organizatorem konkursu jest Zakopiańskie Centrum Kultury – Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór w Zakopanem. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Ekscelencji Arcybiskupa  Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego.

Celem Konkursu jest pobudzenie inwencji twórczej oraz popularyzacja i dokumentacja unikalnych zjawisk kultury, jakimi są malarstwo na szkle i rzeźba w drewnie. Celem równorzędnym jest także popularyzacja tradycji chrześcijańskiej kultu wizerunków Chrystusa Frasobliwego.

Konkurs został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021. 

Na konkurs wpłynęło 52 rzeźby 31 autorów oraz  64 obrazy  42  autorów.

2 prace nie spełniały wymogów Regulaminu.

2 prace poza Regulaminem konkursu

Jury w składzie:

1. Przewodnicząca: Anna Kozak (Narodowe Muzeum Tatrzańskie im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem)

2. Alicja Mironiuk-Nikolska (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)

3. Barbara Rosiek (Muzeum Miejskie w Żywcu)

4. Agnieszka Nowak-Gąsienica (Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane)

5. Ks. Infułat Stanisław Olszówka

6. Sekretarz: Małgorzata Wonuczka-Wnuk (Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór w Zakopanem)

Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2021 roku po oglądnięciu wszystkich prac i wnikliwej dyskusji Jury przyznało następujące nagrody:

W kategorii rzeźby i płaskorzeźby:


I nagrodę w wysokości 2000 złotych ex aequo: Janowi Zięderowi za rzeźbę Chrystus Frasobliwy. 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

Piotrowi Mentelowi za „Kapliczkę z Jezusem Frasobliwym”


II nagrody nie przyznano


III nagrodę w wysokości 800 złotych ex aequo:

Rafałowi Chabiorowi za rzeźbę „Ostatnie zadumanie”

Ryszardowi Strońskiemu za rzeźbę, „Co to będzie”


Ponadto Jury przyznało 4 wyróżnienia w wysokości 500 złotych:

Januszowi Drapale za rzeźbę „Tobie oddajemy serca nasze”

Władysławowi Łukaszczykowi za „Kapliczkę z Frasobliwym”

Józefowi Szypule za „Kapliczkę pod Giewontem”

Eugeniuszowi Boguckiemu za rzeźbę „Chrystus Frasobliwy”


W kategorii malarstwa na szkle:

 

I nagrodę w wysokości 2000 zł Zofii Forteckiej za pracę „Chrystus Frasobliwy”


II nagrodę w wysokości 1400 złotych Annie Słowińskiej za obraz „Chrystus w czerwonej szacie”

III nagrodę w wysokości 800 złotych ex aequo:

Andrzejowi Gocałowi za obraz „Jezus Frasobliwy”

Annie Liscar za obraz „Ecce Homo”.


Ponadto Jury przyznało 6 wyróżnień w wysokości 500 złotych:


Marcie Walczak Stasiowskiej za obraz „Początek i koniec”

Marii Gąsienicy-Gładczan „Chrystus Frasobliwy”

Michałowi Ptakowi za obraz „Ciemiężony 2”

Bartłomiejowi Szczupalskiemu za obraz „Chrystus Frasobliwy w drodze”

Katarzynie Janik za obraz „Chrystus Frasobliwy”Bożenie Świerk za obraz „Co z nami będzie?”


Nagrodę specjalną pozaregulaminową w wysokości 500 zł Księdza Infułata Stanisława Olszówki za wyjątkową ekspresję płaskorzeźby jury przyznało Wiktorowi Jagódce za pracę „Wizerunek Jezusa Frasobliwego”

Komisja konkursowa wysoko oceniła poziom artystyczny przygotowanych na konkurs prac i stwierdza, że artyści licznie odpowiedzieli na ogłoszony konkurs. Zwiększyła się liczba twórców oraz zasięg terytorialny przedstawicieli witrochromii i rzeźby w drewnie.  Jury stwierdza, że tradycyjnej ikonografii towarzyszy indywidualne podejście do zaproponowanego tematu. Dominują własne interpretacje autorów prac mieszczące się w przesłaniu religijnym wizerunku Chrystusa Frasobliwego.

Jury wnioskuje o podtrzymanie cykliczności organizowanego konkursu oraz proponuje zamieszczenie wszystkich prac w katalogu przygotowywanym do wystawy oraz zaprezentowanie wszystkich prac podczas wystawy, jako formy wyróżnienia i udokumentowania dorobku Konkursu. 

Komisja składa podziękowanie organizatorom konkursu oraz fundatorom nagród.

fot. AKS

(MP)