Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.84   454.3   79.45   7
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   16.39
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   2.76   3.35
Józefa Piłsudskiego   0.48   0.71
Tytusa Chałubińskiego   0.97   1.21
Zofii i Witolda Paryskich   1.14   1.69
Kuźnice   0.37   0.53
Gronik   0.68   0.81
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.46   1.96
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 21.10 23:00
Zachmurzenie
9° / 8° zachmurzenie umiarkowane
Pt. 14:00
Zachmurzenie
Sob. 14:00
Śnieg
Nd. 14:00
Słonecznie
Pon. 14:00
Słonecznie
12°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
10°
Zdjęcie promujące Zakopane

Maszyny rolnicze-bezpieczeństwo pracy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zakopanem od wielu lat prowadzi aktywną działalność prewencyjną na terenie powiatu tatrzańskiego, której efektem jest spadek liczby wypadków w gospodarstwie rolnym. W roku 2017 do Placówki zgłoszono 24 wypadki, a w roku 2020 już o 7 mniej.

Okres letnio-jesienny jest czasem intensywnych prac polowych, związane to jest ze żniwami oraz z przygotowaniem pola do okresu zimowego. Prace te wykonywane są przy wykorzystaniu ciągników, maszyn i innych urządzeń rolniczych.

W trakcie prowadzonych postępowań powypadkowych, około 30% wszystkich zdarzeń to wypadki powstałe w trakcie pracy przy użyciu ciągników, maszyn rolniczych i elektronarzędzi ręcznych. Ze względu na górzysty charakter terenu, często do wypadków dochodzi na polach o dużym nachyleniu. Przyczyną wypadków najczęściej jest brak kabin w ciągnikach, niewłaściwy sposób zabezpieczenia przewożonego ładunku, nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z ciągnika, wykonywanie pracy w niepełnej obsadzie.

Ponadto w gospodarstwie używa się elektronarzędzi ręcznych, które przy nieodpowiednim zastosowaniu stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia. W tym przypadku głównymi przyczynami wypadków jest niewyłączenie urządzeń w trakcie postoju, brak osłon i zabezpieczeń piły i części tnących, wadliwe zamocowanie obrabianego materiału.

Aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków należy:

- przed każdym sezonem dobrze sprawdzić stan techniczny pojazdów i maszyn rolniczych,

- stosować osłony na piły i inne elementy ruchome,

- właściwie zabezpieczyć transportowany materiał przed osunięciem lub przechyłem (wysokie burty, nadstawki lub plandeki),

- prawidłowo schodzić z maszyn i urządzeń tj. przodem do kabiny,

- zabezpieczyć pozostawione maszyny przed samoczynnym zjechaniem z pochyłości,

- dostosować odzież roboczą oraz sprzęt ochronny do rodzaju wykonywanej pracy,

- pracować pilarką z naostrzonym łańcuchem,

- stosować się do instrukcji obsługi maszyn i urządzeń,

- zwracać uwagę na symbole ostrzegawcze umieszczone na maszynach.

Poprzez działania prewencyjne prowadzone przez KRUS tj. szkolenia dla rolników, młodzieży i dzieci, konkursy na temat BHP w gospodarstwie, stoiska informacyjne w trakcie imprez masowych, rolnicy mają coraz większą wiedzę na temat niebezpieczeństw jakie mogą występować w prowadzonym gospodarstwie i w jego obrębie.

Ze względu na różnorodność prac w gospodarstwie rolnym, rolnik jest narażony na różne niebezpieczeństwa, a dbanie i przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy może w znacznym stopniu ryzyko to ograniczyć.

Tekst: Renata Żytko - pracownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Placówce Terenowej Zakopane

(APM)