Jakość powietrza
Brak danych
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   82.11   0   5.41   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   74.54
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   47.42   56.82
Józefa Piłsudskiego   14.82   16.65
Tytusa Chałubińskiego   9.9   11.47
Zofii i Witolda Paryskich   18.65   24.97
Kuźnice   7.89   8.92
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   18.15   20.25
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 29.02 01:00
Zachmurzenie
6° / 6° zachmurzenie duże
Czw. 13:00
Zachmurzenie
12°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
11°
Sob. 13:00
Zachmurzenie
10°
Nd. 13:00
Zachmurzenie
10°
Pon. 13:00
Zachmurzenie
11°
Zdjęcie promujące Zakopane

Usługi dodatkowe

W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi świadczone są również odpłatne usługi dodatkowe. Usługi dodatkowe świadczone są przez gminę w zakresie:

1)Dostarczenia dodatkowych pojemników o pojemności 1,1 m3 oraz kontenerów o pojemności 4-5m3, 6-7 m3, 10m3
2)Odbioru i zagospodarowania zebranych w workach o pojemności 0,12 m3, pojemnikach o pojemności 0,12 m3, 0,24 m3, 0,36 m3, 1,1 m3 oraz kontenerach o pojemności 4-5m3, 6-7 m3, 10m3, odpadów:
a)remontowo – budowlanych i rozbiórkowych,
b)zielonych, tj. liście, trawa, gałęzie,
c)powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń (powódź, pożar, szkody spowodowane silnym wiatrem, inne)
d)powstałych w innych specyficznych sytuacjach nie objętych podstawowym systemem zbiórki odpadów komunalnych.

Wniosek na wykonanie dodatkowych usług należy złożyć przynajmniej 2 dni przed planowanymi pracami
w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 – osobiście, pocztą lub poprzez platformę ePUAP.

Wniosek na wykonanie dodatkowych usług (Dś-d) – pdf, word


Cennik kontenery – usługi dodatkowe
Należność za wykonanie usług dodatkowych powinna być uiszczana gotówką w kasie Urzędu Miasta Zakopane, przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przelewem na przypisane każdemu właścicielowi nieruchomości indywidualne konto bankowe otrzymane z Urzędu Miasta Zakopane, w terminie 7 dni od dnia podstawienia pojemnika/kontenera lub odebrania worków z nieruchomości.