Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.42   0   84.97   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   18.9
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   12.27   15.28
Józefa Piłsudskiego   11.64   14.44
Tytusa Chałubińskiego   16.34   21.42
Zofii i Witolda Paryskich   16.04   20.68
Kuźnice   15.81   20.14
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.51   0.67
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 13.07 20:00
Deszczowo
22° / 18° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Deszczowo
26°
Pon. 14:00
Deszczowo
24°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
29°
Śr. 14:00
Deszczowo
25°
Czw. 14:00
Deszczowo
24°
Zdjęcie promujące Zakopane

Opłaty i terminy wpłatOpłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 20,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

- w przypadku kompostowania bioodpadów w budynkach jednorodzinnych 19,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

W sytuacji gdy nie jest wypełniony obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi trzykrotność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 60 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującą daną nieruchomość.


Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1)Zwalnia się w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, tj. w wysokości 1,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2)Zwalnia się części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odbieranymi w sposób selektywny w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art.8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w wysokości 50 % opłaty.

WERYFIKACJA PŁATNOŚCI/ WINDYKACJE

Monika Rafacz – nazwiska/ nazwy od A do I

18 20 20 405 pok. nr 4

Ines Menendez Kwiatkowska – nazwiska/ nazwy od J do P

18 20 20 498 pok. nr 115

Wojciech Kowacz – nazwiska/ nazwy od R do Ż

18 20 20 498 pok. nr 115