Jakość powietrza
Brak danych
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   82.11   0   5.41   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   74.54
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   43.76   53.9
Józefa Piłsudskiego   15.7   17.85
Tytusa Chałubińskiego   9.15   10.32
Zofii i Witolda Paryskich   14.72   18.69
Kuźnice   7.6   8.59
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.03   4.48
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 29.02 01:00
Zachmurzenie
7° / 7° zachmurzenie duże
Pt. 13:00
Zachmurzenie
11°
Sob. 13:00
Deszczowo
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
11°
Zdjęcie promujące Zakopane

Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi

  • Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne

szczegóły: https://www.zakopane.pl/zawartosc/artykuly/ochrona-rodowiska/gospodarka-odpadami-komunalnymi/informacje-o-podmiotach-odbierajacych-odpady-komunalne

  • Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalny od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Zakopane niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

szczegóły:  https://www.zakopane.pl/zawartosc/artykuly/ochrona...

  • Osiągnięte przez Gminę Miasto Zakopane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomie ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

szczegóły: https://www.zakopane.pl/zawartosc/artykuly/ochrona...

  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

szczegóły: https://www.zakopane.pl/zawartosc/artykuly/ochrona...