Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.31   0   72.79   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.15
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.97   7.38
Józefa Piłsudskiego   6.23   7.82
Tytusa Chałubińskiego   7.96   10.2
Zofii i Witolda Paryskich   13.53   18.01
Kuźnice   8.93   11.18
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   8.87   11.09
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 25.07 11:00
Deszczowo
15° / 8° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Zachmurzenie
20°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
24°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
24°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 08:00
Słonecznie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi

  • Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne

szczegóły: https://www.zakopane.pl/zawartosc/artykuly/ochrona-rodowiska/gospodarka-odpadami-komunalnymi/informacje-o-podmiotach-odbierajacych-odpady-komunalne

  • Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalny od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Zakopane niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

szczegóły:  https://www.zakopane.pl/zawartosc/artykuly/ochrona...

  • Osiągnięte przez Gminę Miasto Zakopane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomie ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

szczegóły: https://www.zakopane.pl/zawartosc/artykuly/ochrona...

  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

szczegóły: https://www.zakopane.pl/zawartosc/artykuly/ochrona...