Jakość powietrza
Brak danych
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   82.11   0   5.41   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   74.54
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   47.42   56.82
Józefa Piłsudskiego   14.82   16.65
Tytusa Chałubińskiego   9.9   11.47
Zofii i Witolda Paryskich   18.65   24.97
Kuźnice   7.89   8.92
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   18.15   20.25
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 29.02 01:00
Zachmurzenie
6° / 6° zachmurzenie duże
Czw. 13:00
Zachmurzenie
12°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
11°
Sob. 13:00
Zachmurzenie
10°
Nd. 13:00
Zachmurzenie
10°
Pon. 13:00
Zachmurzenie
11°
Zdjęcie promujące Zakopane

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – wyspa ekologiczna

LOKALIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
WYSPA EKOLOGICZNA
ul. Wojdyły 25

KONTAKT: 18 447 60 40

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) – Wyspa Ekologiczna (wyciąg z http://tesko.pl/index.php/wyspa-ekologiczna)

Od 2 stycznia 2024 roku:

Warunkiem przyjęcia odpadów jest uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zakopane i okazanie dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zakopane za ostatni okres rozliczeniowy, która musi zawieraćimię i nazwisko/nazwę oraz adres osoby/firmy przekazującej odpady i wskazywać, że jest to opłata za nieruchomość z której dostarczane są odpady lub zawierać numer kartoteki klienta.

Dodatkowo:

  • Właściciel nieruchomości (osoba która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) dostarczający odpady do PSZOK musi okazaćdokument tożsamości tj.:
  • Mieszkańcy budynków wielolokalowych (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, budynki komunalne itp.) wraz z dowodem tożsamości ze zdjęciem muszą okazać, w zamian za dokument potwierdzający dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,fakturę lub dowód opłaty:czynszu mieszkaniowego, prąd, wodę, internet za poprzedni miesiąc. Jeżeli odpady dostarczane są w imieniu właściciela nieruchomości, dostarczający odpadymusiposiadać upoważnienie tej osoby, o którym mowa w punkcie 1.
  • Odbiór odpadów od firmi działalności gospodarczych:dostarczający odpady w imieniu firmy musi okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, upoważnienie imienne wystawione przez zarząd/właściciela firmy.

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem – dane muszą być zgodne z ewidencjązawartą w gminnym systemie gospodarki odpadami.

Jeżeli odpady dostarczane są w imieniu właściciela nieruchomości, dostarczający odpadymusiposiadać upoważnienie osoby której dane zawarte są w gminnym systemie ewidencji odpadów komunalnych. Upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby upoważniającej oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej.

Przyjmowanie odpadów w PSZOK będzie prowadzone w poniedziałki w godzinach od 1000 do 1700, od wtorku do piątku w godzinach od 1000 do 1400 i w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 900 do 1400.