Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.65   0   78.28   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   13.09
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   14.08   17.93
Józefa Piłsudskiego   13.53   16.92
Tytusa Chałubińskiego   15.28   19.88
Zofii i Witolda Paryskich   14.52   18.5
Kuźnice   15.67   19.75
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.74   3.55
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 13.07 23:00
Deszczowo
19° / 18° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Deszczowo
26°
Pon. 14:00
Deszczowo
24°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
29°
Śr. 14:00
Deszczowo
25°
Czw. 14:00
Deszczowo
24°
Zdjęcie promujące Zakopane

OBSŁUGA STRON - STACJONARNIE

Godziny przyjęć stron:

1. W sprawach deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór kodów kreskowych: Referat Gospodarki Odpadami, ul. Szymony 17 a

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: od 9:00 do 14:00
Środa:
od 9:00 do 12:00

Nr telefonów do pracowników Referatu: 

UWAGA!!!

Przypominamy, że kody kreskowe mogę być odbierane

- osobiście przez płatnika lub upoważnionego na piśmie pełnomocnika deklaracje/pełnomocnictwa do pobrania w Referacie Gospodarki Odpadami
- Albo zamawiane telefonicznie


2. W sprawach dotyczących usług dodatkowych

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Kościuszki 13, Pokój nr 223, tel. 18 20 20 474

Poniedziałek: od 10:00 do 16:00
Wtorek, czwartek, piątek: od 9:00 do 14:00
Środa: od 9:00 do 12:00


3. W sprawach odbioru worków na odpady komunalne

,,TESKO” Tatrzańska Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.,
ul. Szymony 17 a, pokój nr 8 W godzinach pracy ,,TESKO”