Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   25.14   589.17   11.38   6.44
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   28.86
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   35.21   49.55
Józefa Piłsudskiego   15.94   20.98
Tytusa Chałubińskiego   18.96   26.65
Zofii i Witolda Paryskich   26.11   40.78
Kuźnice   6.45   8.23
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.77   1.02
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 25.09 23:00
Deszczowo
10° / 10° słabe opady deszczu
Pon. 14:00
Deszczowo
11°
Wt. 14:00
Deszczowo
13°
Śr. 14:00
Zachmurzenie
13°
Czw. 14:00
Deszczowo
10°
Pt. 14:00
Deszczowo
12°
Zdjęcie promujące Zakopane

XXXV Sesja Rady Miasta Zakopane

Przewodniczący Rady Miasta Zakopane informuje, że w dniu 17 lutego 2022r. (czwartek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Zakopane,ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta Zakopane. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach.
 6. Wolne wnioski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/220/2020 Rady Miasta Zakopane w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
  i ochrony kultury.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody z obumarłych
  i zagrażających drzew - pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Zakopane.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia od Gminy Poronin zadania w zakresie zaprojektowania i budowy odwodnienia drogi gminnej ul. Furmanowa na terenie Gminy Poronin i terenie Gminy Miasta Zakopane.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego HARENDA- WYCIĄGI w Zakopanem.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: RÓWIEŃ KRUPOWA.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przestanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane
  na lata 2022 – 2032.
 17. Oświadczenia i komunikaty.
 18. Zamknięcie obrad.


(APM)