Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.34   0   29.85   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.66
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   7.96   10.54
Tytusa Chałubińskiego   6.32   8.22
Zofii i Witolda Paryskich   6.18   8.36
Kuźnice   7.64   9.94
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.28   5.4
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 01.10 08:00
Zachmurzenie
8° / 9° zachmurzenie umiarkowane
Pon. 14:00
Zachmurzenie
16°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
21°
Śr. 14:00
Słonecznie
15°
Czw. 14:00
Słonecznie
17°
Pt. 05:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

XXXV Sesja Rady Miasta Zakopane

Przewodniczący Rady Miasta Zakopane informuje, że w dniu 17 lutego 2022r. (czwartek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Zakopane,ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta Zakopane. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach.
 6. Wolne wnioski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/220/2020 Rady Miasta Zakopane w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
  i ochrony kultury.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody z obumarłych
  i zagrażających drzew - pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Zakopane.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia od Gminy Poronin zadania w zakresie zaprojektowania i budowy odwodnienia drogi gminnej ul. Furmanowa na terenie Gminy Poronin i terenie Gminy Miasta Zakopane.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego HARENDA- WYCIĄGI w Zakopanem.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: RÓWIEŃ KRUPOWA.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przestanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane
  na lata 2022 – 2032.
 17. Oświadczenia i komunikaty.
 18. Zamknięcie obrad.


(APM)