Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   30.19   0   14.24   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   35.74
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   33.66   49.96
Tytusa Chałubińskiego   35.38   51.44
Zofii i Witolda Paryskich   48.26   71.6
Kuźnice   31.39   47.26
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   21.43   26.34
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 07.12 19:00
Śnieg
-4° / -6° słabe opady śniegu
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
-0°
Pon. 13:00
Śnieg
Wt. 13:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Dofinansowania na modernizację dróg

Gmina Miasto Zakopane otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Żeromskiego w kwocie 2 415 314,00 zł i rozbudowę ul. Ks. J. Stolarczyka w kwocie 593 307,00 zł.

Zadanie realizowane pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej 420263K ul. Żeromskiego w km od 0 + 338 do km 0 + 969 (skrzyżowanie z drogą gminną nr 420243SK w km 0 + 428; nr 420237K w km 0 + 442; nr 420261K w km 0 + 664; 420213K w km 0 + 716) w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane”, zostanie dofinansowane kwotą 2 415 314,00 zł. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 4 853 853,24 zł.

W ramach inwestycji zostaną wykonane niezbędne roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, przebudowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przebudowy sieci, instalacji oświetlenia ulicznego typu LED, wykonanie nawierzchni jezdni, chodników.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa zmotoryzowanych oraz pieszych użytkowników drogi. Efektem jej realizacji będzie poprawa komfortu jazdy oraz zapewnienie sprawnej komunikacji oraz przepustowości jezdni. Zadanie będzie miało również istotny wpływ na pozytywny wizerunek miasta.

Celem Funduszu jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Zadanie realizowane pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej 420231K (ul. ks J. Stolarczyka) w km od 0 + 003,00 do km 0 + 128,77 (skrzyżowanie z drogą gminną nr 420185K w km 0 + 128,77) w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane”, dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania z Funduszu dla wyżej wymienionego zadania wynosi 593 307,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 473 298,11 zł.

Celem realizowanej inwestycji jest wykonanie wszelkich niezbędnych robót ziemnych, rozbiórkowych, prac dotyczących wykonania nawierzchni chodników oraz poboczy, przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni, jak również budowę sieci oświetlenia ulicznego wraz z urządzeniami (oprawy energooszczędne typu LED), przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wykonanie elementów wyczuwalnych przy przejściach dla pieszych, wykonanie barierek ochronnych.

Inwestycja przyczyni się do poprawy komfortu jazdy, jak również zapewni bezpieczeństwo ruchu, co stanowi cel nadrzędny dla władz miasta. Realizacja jest również kolejnym krokiem w poprawie estetyki miasta.

Celem Funduszu jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Źródło: WSR/ AG

(APM)