Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.47   0   94.9   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   20.95
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   8.63   10.62
Józefa Piłsudskiego   7.41   9.14
Tytusa Chałubińskiego   11.17   14.07
Zofii i Witolda Paryskich   9.24   11.52
Kuźnice   10.88   13.42
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.08   1.45
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 19.06 17:00
Zachmurzenie
26° / 16° zachmurzenie małe
Czw. 14:00
Zachmurzenie
21°
Pt. 14:00
Zachmurzenie
25°
Sob. 14:00
Deszczowo
22°
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
21°
Zdjęcie promujące Zakopane

EkoSłupki w Zakopanem

Na Dolnej Równi Krupowej - w okolicy placu zabaw oraz w Parku Miejskim im. J. Piłsudskiego zostały zamontowane dwa z trzech planowanych do montażu w lutym bieżącego roku EkoSłupków.


EkoSłupek AirSensor jest zaawansowanym urządzeniem do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła na terenach otwartych oraz w miejscu pracy. Został wyposażony w oświetlenie ledowe, które na podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza.

Rozwiązanie służy zwiększaniu świadomości społecznej jakości powietrza, a także ostrzega kolorem światła przed szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami na terenach otwartych.

EkoSłupek AirSensor posiada dodatkowe moduły:

  • WiFi, umożliwiający użycie bezprzewodowej sieci LAN do łączenia się z platformą AirSensor, pozwalającą na dostęp do szczegółowych danych z pomiarów zainstalowanych w urządzeniu czujników,
  • Bluetooth® umożliwiający komunikację pomiędzy słupkiem a aplikacją mobilną AirSensor, za pośrednictwem której można sterować parametrami urządzenia i odczytywać status aktualnych pomiarów zainstalowanych czujników,
  • GSM umożliwiający użycie sieci komórkowej GSM do łączenia się z platformą AirSensor pozwalającą na dostęp do szczegółowych danych z pomiarów zainstalowanych w urządzeniu czujników,

Przeznaczenie: Pomiar stężenia zanieczyszczeń w powietrzu: dwutlenku siarki (SO2), ozonu (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek węgla (CO2), pyłów zawieszonych PM 2.5, PM 10.

Zapraszamy do pobrania aplikacji EkoSłupek:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airsensorclient

https://apps.apple.com/us/app/id1522473835

(AO)

fot. TP