Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   30.19   0   14.24   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   35.74
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   37.31   54.42
Tytusa Chałubińskiego   36.98   53.62
Zofii i Witolda Paryskich   44.14   65.89
Kuźnice   32.88   49.26
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.87   5.87
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 07.12 19:00
Śnieg
-4° / -6° słabe opady śniegu
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 13:00
Śnieg
Wt. 13:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

EkoSłupki w Zakopanem

Na Dolnej Równi Krupowej - w okolicy placu zabaw oraz w Parku Miejskim im. J. Piłsudskiego zostały zamontowane dwa z trzech planowanych do montażu w lutym bieżącego roku EkoSłupków.


EkoSłupek AirSensor jest zaawansowanym urządzeniem do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła na terenach otwartych oraz w miejscu pracy. Został wyposażony w oświetlenie ledowe, które na podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza.

Rozwiązanie służy zwiększaniu świadomości społecznej jakości powietrza, a także ostrzega kolorem światła przed szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami na terenach otwartych.

EkoSłupek AirSensor posiada dodatkowe moduły:

  • WiFi, umożliwiający użycie bezprzewodowej sieci LAN do łączenia się z platformą AirSensor, pozwalającą na dostęp do szczegółowych danych z pomiarów zainstalowanych w urządzeniu czujników,
  • Bluetooth® umożliwiający komunikację pomiędzy słupkiem a aplikacją mobilną AirSensor, za pośrednictwem której można sterować parametrami urządzenia i odczytywać status aktualnych pomiarów zainstalowanych czujników,
  • GSM umożliwiający użycie sieci komórkowej GSM do łączenia się z platformą AirSensor pozwalającą na dostęp do szczegółowych danych z pomiarów zainstalowanych w urządzeniu czujników,

Przeznaczenie: Pomiar stężenia zanieczyszczeń w powietrzu: dwutlenku siarki (SO2), ozonu (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek węgla (CO2), pyłów zawieszonych PM 2.5, PM 10.

Zapraszamy do pobrania aplikacji EkoSłupek:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airsensorclient

https://apps.apple.com/us/app/id1522473835

(AO)

fot. TP