Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   21.44   700.16   7.38   6.44
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   23.38
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   39.78   53.18
Józefa Piłsudskiego   16.24   21.72
Tytusa Chałubińskiego   19.62   28.04
Zofii i Witolda Paryskich   37.75   53.86
Kuźnice   14.86   19.83
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.95   3.04
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 25.09 23:00
Deszczowo
10° / 10° słabe opady deszczu
Pon. 14:00
Deszczowo
11°
Wt. 14:00
Deszczowo
13°
Śr. 14:00
Zachmurzenie
13°
Czw. 14:00
Deszczowo
10°
Pt. 14:00
Deszczowo
12°
Zdjęcie promujące Zakopane

EkoSłupki w Zakopanem

Na Dolnej Równi Krupowej - w okolicy placu zabaw oraz w Parku Miejskim im. J. Piłsudskiego zostały zamontowane dwa z trzech planowanych do montażu w lutym bieżącego roku EkoSłupków.


EkoSłupek AirSensor jest zaawansowanym urządzeniem do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła na terenach otwartych oraz w miejscu pracy. Został wyposażony w oświetlenie ledowe, które na podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza.

Rozwiązanie służy zwiększaniu świadomości społecznej jakości powietrza, a także ostrzega kolorem światła przed szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami na terenach otwartych.

EkoSłupek AirSensor posiada dodatkowe moduły:

  • WiFi, umożliwiający użycie bezprzewodowej sieci LAN do łączenia się z platformą AirSensor, pozwalającą na dostęp do szczegółowych danych z pomiarów zainstalowanych w urządzeniu czujników,
  • Bluetooth® umożliwiający komunikację pomiędzy słupkiem a aplikacją mobilną AirSensor, za pośrednictwem której można sterować parametrami urządzenia i odczytywać status aktualnych pomiarów zainstalowanych czujników,
  • GSM umożliwiający użycie sieci komórkowej GSM do łączenia się z platformą AirSensor pozwalającą na dostęp do szczegółowych danych z pomiarów zainstalowanych w urządzeniu czujników,

Przeznaczenie: Pomiar stężenia zanieczyszczeń w powietrzu: dwutlenku siarki (SO2), ozonu (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek węgla (CO2), pyłów zawieszonych PM 2.5, PM 10.

Zapraszamy do pobrania aplikacji EkoSłupek:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airsensorclient

https://apps.apple.com/us/app/id1522473835

(AO)

fot. TP