Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.01   0   119.61   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   12.88
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.76   8.32
Józefa Piłsudskiego   7.29   9.05
Tytusa Chałubińskiego   7.9   9.89
Zofii i Witolda Paryskich   6.75   8.63
Kuźnice   8.57   10.62
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.14   2.62
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 23.06 23:00
Zachmurzenie
16° / 13° zachmurzenie małe
Pon. 14:00
Zachmurzenie
19°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
24°
Czw. 14:00
Deszczowo
21°
Pt. 14:00
Deszczowo
20°
Zdjęcie promujące Zakopane

Podhale oraz Trójmiasto na jednej wystawie w MGS

W Miejskiej Galerii Sztuki prezentujemy trzecią edycję autorskiego projektu wystawienniczego Lidii Rosińskiej-Podleśny, który na stałe wpisał się w harmonogram ważnych wydarzeń galerii. Zakłada zestawienie twórczości artystek/artystów ze środowiska trójmiejskiego i podhalańskiego. Do udziału w tegorocznej edycji projektu zostali zaproszeni artyści z Trójmiasta: Grzegorz Radecki, Paweł Sasin, Jan Szczypka, Maciej Świeszewski, a z Podhala: Wiesław Kwak, Andrzej Mrowca, Mateusz Wójcik.

Prezentacja twórczości artystów zawarta w tytułowej koncepcji Góry-Morze-Morze-Góry, jest twórczą kontynuacją cyklu ekspozycyjnego, u którego podstaw leży centralna kategoria dialektyki,  rozważająca dylemat wspólnoty przeciwieństw. Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem w ramach  kuratorskiego projektu otwartej współpracy z wieloma środowiskami twórczymi w kraju, prezentuje kolejną ekspozycję poświęconą twórczości współczesnych artystów polskich.

Zestawienie twórczości artystów z Wybrzeża i Podhala pozwala na obcowanie ze sztuką tworzoną równolegle, w skrajnie odległych geograficznie środowiskach, podlegających odmiennym wpływom kulturowym, społecznym i intelektualnym. Postawy twórcze artystów dzieli również biografia, temperament, kod kulturowy i osobisty język ekspresji.

Zapewne w obu środowiskach, chociaż podświadomą rolę, odgrywa również w tej potrzebie ekspresji i kontaktu, poczucie ekstremum, egzystencjalna świadomość istnienia w dosłownej i abstrakcyjnej przestrzeni.

Morze i Góry stają się otwartą perspektywą, punktem odniesienia, źródłem inspiracji. Odrębna specyfika jest tutaj wartością, bowiem nie jest to sztuka tworzona w izolacji. Jej indywidualność jest tym cenniejsza im większa jest w dobie globalnej komunikacji presja unifikujących mechanizmów medialnych, społecznych i politycznych.

Jednakże założona w ekspozycyjnej koncepcji polaryzacja tworzy dogodną płaszczyznę do poszukiwań i negocjacji. Pozwala na odnajdywanie elementów wspólnych dla obu środowisk,  pokrewieństw duchowych i formalnych. Ujawnia się podobny stosunek do materii i przedmiotu. Pozwala nam odkryć w temperamentach poszczególnych artystów podobny dystans do rzeczywistości obiektywnej i wspólną dla wszystkich wrażliwość i konsekwencję w poszukiwaniu własnej drogi twórczej.

Góry-Morze-Morze-Góry to projekt, który łączy i otwiera, który zachęca do otwartego i wrażliwego kontaktu, który w uniwersalnym języku sztuki pozwala na poznanie, dialog i akceptację, który powtarzając za Giordano Bruno, przypomina, że „piękno jest wielorakie”.

 Lidia Rosińska-Podleśny

Wystawa prezentująca dorobek artystów tworzących na przeciwległych krańcach naszej ojczyzny tomożliwość twórczej konfrontacji dwóch środowisk artystycznych związanych z górami i morzem, jak mówi nam tytuł wystawy. Ale czymżejest pojęcie twórczej konfrontacji ? To możliwość odkrywania i poznawania swoich odmienności, ale także rozpoznawanie podobieństw. Dzięki temu, że jest to wydarzenie cykliczne, daje możliwość przeprowadzeniapogłębionej analizy tych wzajemnych relacji. Ale wychodząc poza artystyczne parantele, to niewątpliwie, publiczność zwiedzająca tę ekspozycję, zyskuje niezwykle atrakcyjną propozycję wystawienniczą.

Grażyna Tomaszewska-Sobko