Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.57   0   13.03   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   5.33
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   3.82   4.75
Tytusa Chałubińskiego   3.27   4.12
Zofii i Witolda Paryskich   10.57   14.12
Kuźnice   1.91   2.36
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 08.06 08:00
Zachmurzenie
15° / 12° zachmurzenie umiarkowane
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
Pon. 14:00
Deszczowo
18°
Wt. 05:00
Zachmurzenie
11°
Zdjęcie promujące Zakopane

Przebudowa ulicy Za Strugiem

Burmistrz Miasto Zakopane informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie się długo oczekiwana przebudowa ulicy Za Strugiem. W dniu 18.05.2021 r. nastąpiło podpisanie z firmą KIERNIA Sp. z o.o z Ratułowa, umowy na wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Za Strugiem w Zakopanem.

Po wielu latach starań Miasta inwestycja będzie realizowana. Skomplikowane sprawy własnościowe, na ulicy za Strugiem, uniemożliwiały ostateczne ustalenie pasa drogowego oraz odprowadzenie wód opadowych z drogi do lokalnego odbiornika. Dzięki staraniom obecnych władz miasta oraz wielu właścicieli nieruchomości po których przebiegają lub będą przebiegać elementy infrastruktury,jak również zaangażowaniu Radnych Miasta Zakopane, w tym szczególności Pana Macieja Gąsienicy-Walczaka, udało się pokonać utrudnienia w realizacji tej inwestycji.

Zakres prac budowlanych obejmuje wymianę infrastruktury teletechnicznej, sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, powstanie również nowe energooszczędne oświetlenie uliczne typu LED, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa w ciągu przedmiotowej drogi o długości ponad 800 m. Wzdłuż jezdni powstaną utwardzone pobocza, a na odcinku ok. 350 m chodnik, który umożliwi pieszym bezpieczną komunikację. Podobnie jak przy modernizacji innych ulic w Zakopanem, realizowane będą również prace związane z budową sieci gazowej, która umożliwi wymianę źródeł ciepła na ekologiczne. Jednym z ważniejszych elementów tej inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej, której brak tak bardzo odczuwają Mieszkańcy – kanalizacja deszczowa znajdzie swoje ujście bezpośrednio w potoku „Cicha Woda”, dzięki czemu nie dojdzie już do sytuacji sprzed lat tj. zalania miedzy innymi Szkoły Plastycznej im. Antoniego Kenara. Koszt całej inwestycji szacowany jest na ponad 4,6 mln złotych.

Dzięki współpracy i wzajemnemu zrozumieniu możemy razem poprawiać jakość życia w naszym mieście i tworzyć wspólnotę zaangażowaną w sprawy codziennego życia. Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania tej wyczekiwanej inwestycji.

Tekst: WSR

(APM)