Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.43   0   71.14   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   31.01
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   2.32   3.26
Józefa Piłsudskiego   2.77   4.87
Tytusa Chałubińskiego   2.79   4
Zofii i Witolda Paryskich   2.88   5.62
Kuźnice   3.43   5.08
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.46   0.56
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 22.06 20:00
Deszczowo
20° / 13° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Słonecznie
20°
Pon. 14:00
Słonecznie
19°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
22°
Czw. 14:00
Deszczowo
20°
Zdjęcie promujące Zakopane

Informacja

o wynikach przeprowadzonego Konkursu Ofert na wybór realizatora zadania o nazwie: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc osób zameldowanych na pobyt stały w Zakopanem”.

Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego Konkursu Ofert na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc wpłynęła jedna oferta złożona przez:Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane.

Oferta spełniała wymogi formalne, a także merytoryczne i została wybrana do realizacji w/w świadczeń zdrowotnych.

Na realizację tego Programu w budżecie Miasta przeznaczono kwotę 200 000,00 zł.

Oferta złożona przez wybranego realizatora opiewa na kwotę 96 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Renata Zielińska

(APM)