Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   7.76   0   41.28   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   19.92
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   8.54   10.88
Tytusa Chałubińskiego   5.79   7.57
Zofii i Witolda Paryskich   5.32   7.13
Kuźnice   5.58   7.32
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.62   0.75
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 30.09 08:00
Zachmurzenie
13° / 7° zachmurzenie duże
Nd. 14:00
Zachmurzenie
14°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
19°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
21°
Śr. 14:00
Zachmurzenie
14°
Czw. 05:00
Słonecznie
Zdjęcie promujące Zakopane

Medal pamiątkowy 100-lecie III Powstania Śląskiego

22 maja na Górze Św. Anny podczas uroczystych obchodów 100. rocznicy III Powstania Śląskiego, w których wzięła udział zakopiańska delegacja, Urząd Miasta Zakopane uhonorowany został medalem pamiątkowym „100-lecie III Powstania Śląskiego”.

Został on przyznany w uznaniu zasług w upamiętnianiu czynu zbrojnego Polaków podczas Powstań Śląskich, w zakresie kultywowania tradycji Oręża Polskiego, propagowania wśród społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży patriotyzmu, w promowanie postaw proobronnych, a także upamiętnianie miejsc wydarzeń historycznychoraz osób z nimi związanych, w ochronę czci, honoru i godności kombatantów, osób represjonowanych i weteranów działań poza granicami państwa. 

Medal zasłużonym w tym zakresie osobom oraz instytucjom przyznała Kapituła utworzona przy Związku Solidarności Kombatantów i Osób Represjonowanych w Gdyni. Odebrał go Sekretarz Miasta Zakopane Grzegorz Cisło z rąk ppor. Grzegorza Wołoszczaka z Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego z Gdyni.

(AKS/WKFKS)