Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   2.97   0   83.57   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   1
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   2.3   2.66
Józefa Piłsudskiego   19.65   22.49
Tytusa Chałubińskiego   5.47   6.1
Zofii i Witolda Paryskich   5.22   5.89
Kuźnice   6.38   7.09
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.44   0.54
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 23.02 04:00
Zachmurzenie
5° / 4° zachmurzenie duże
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Deszczowo
Wt. 13:00
Zachmurzenie
10°
Zdjęcie promujące Zakopane

Medal pamiątkowy 100-lecie III Powstania Śląskiego

22 maja na Górze Św. Anny podczas uroczystych obchodów 100. rocznicy III Powstania Śląskiego, w których wzięła udział zakopiańska delegacja, Urząd Miasta Zakopane uhonorowany został medalem pamiątkowym „100-lecie III Powstania Śląskiego”.

Został on przyznany w uznaniu zasług w upamiętnianiu czynu zbrojnego Polaków podczas Powstań Śląskich, w zakresie kultywowania tradycji Oręża Polskiego, propagowania wśród społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży patriotyzmu, w promowanie postaw proobronnych, a także upamiętnianie miejsc wydarzeń historycznychoraz osób z nimi związanych, w ochronę czci, honoru i godności kombatantów, osób represjonowanych i weteranów działań poza granicami państwa. 

Medal zasłużonym w tym zakresie osobom oraz instytucjom przyznała Kapituła utworzona przy Związku Solidarności Kombatantów i Osób Represjonowanych w Gdyni. Odebrał go Sekretarz Miasta Zakopane Grzegorz Cisło z rąk ppor. Grzegorza Wołoszczaka z Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego z Gdyni.

(AKS/WKFKS)