Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dostateczna
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   19.07   1746.35   3.21   14.74
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   100.05
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   111.92   145.2
Józefa Piłsudskiego   39.05   58.33
Tytusa Chałubińskiego   32.84   47.92
Zofii i Witolda Paryskich   36.51   58.11
Kuźnice   38.76   57.5
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   8.92   11.12
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 01.12 10:00
Zachmurzenie
3° / -1° zachmurzenie umiarkowane
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 07:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Medal pamiątkowy 100-lecie III Powstania Śląskiego

22 maja na Górze Św. Anny podczas uroczystych obchodów 100. rocznicy III Powstania Śląskiego, w których wzięła udział zakopiańska delegacja, Urząd Miasta Zakopane uhonorowany został medalem pamiątkowym „100-lecie III Powstania Śląskiego”.

Został on przyznany w uznaniu zasług w upamiętnianiu czynu zbrojnego Polaków podczas Powstań Śląskich, w zakresie kultywowania tradycji Oręża Polskiego, propagowania wśród społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży patriotyzmu, w promowanie postaw proobronnych, a także upamiętnianie miejsc wydarzeń historycznychoraz osób z nimi związanych, w ochronę czci, honoru i godności kombatantów, osób represjonowanych i weteranów działań poza granicami państwa. 

Medal zasłużonym w tym zakresie osobom oraz instytucjom przyznała Kapituła utworzona przy Związku Solidarności Kombatantów i Osób Represjonowanych w Gdyni. Odebrał go Sekretarz Miasta Zakopane Grzegorz Cisło z rąk ppor. Grzegorza Wołoszczaka z Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego z Gdyni.

(AKS/WKFKS)