Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   14.9   721.63   12.36   8.38
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.69
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   20.99   26.53
Józefa Piłsudskiego   17.49   22.31
Tytusa Chałubińskiego   17.7   22.16
Zofii i Witolda Paryskich   27.5   40.54
Kuźnice   19.29   26.58
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.91   2.33
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 10.12 10:00
Zachmurzenie
0° / -4° zachmurzenie duże
Nd. 13:00
Śnieg
-4°
Pon. 13:00
Śnieg
-5°
Wt. 13:00
Zachmurzenie
-5°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
-4°
Czw. 07:00
Śnieg
-4°
Zdjęcie promujące Zakopane

Edukację mamy w naturze

Muzeum Tatrzańskie zaprasza przedstawicieli szkół, przedszkoli, instytucji kultury, sztuki i sportu, fundacje, stowarzyszenia odpowiedzialne na Podtatrzu za integrację i rehabilitację osób z niepełnosprawnościami oraz chroniący przyrodę Tatrzański Park Narodowy do tego, aby wspólnie stworzyć złożony pakiet edukacyjny dla dzieci i młodzieży z naszego regionu.

Skąd pomysł takich spotkań?
Muzeum nie powinno być instytucją obojętną w procesie edukacji, jest źródłem wiedzy o miejscu, w którym żyjemy, opracowuje naukowo obiekty przyrodnicze, etnograficzne i dokumenty historyczne, posiada bogate zbiory rzemiosła, rękodzieła i sztuki, które nie tylko uczą, ale także inspirują. Zależy nam na współpracy ze szkołami i z innymi ważnymi instytucjami w regionie.

Dlaczego muzeum zależy na działaniu lokalnym?
Przede wszystkim uważamy, że ważne w budowaniu właściwych obywatelskich postaw jest poczucie przynależności do lokalnej społeczności, ukochanie ziemi rodzinnej i poczucie wartości swojego dziedzictwa. Mając taką bazę, można odważnie iść w świat, z poczuciem wartości własnych korzeni.

Dlatego do projektu zapraszamy również uczniów!
Spróbujemy stworzyć przestrzeń dla działań własnych, w wybranym przez nich zakresie. Od września poprowadzimy z wybraną klasą, bądź grupą uczniów projekt, którego finał (np. koncert, wernisaż, spektakl, festiwal) odbędzie się wraz z zakończeniem cyklu spotkań w grudniu! Mówiąc językiem branżowym – wspólnie z uczniami wyprodukujemy profesjonalne wydarzenie kulturalne.

Szczegóły na stronie https://muzeumtatrzanskie.pl/

(APM)