Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   29.06   0   18.54   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   32.79
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   21.31   29.82
Józefa Piłsudskiego   16.75   23.11
Tytusa Chałubińskiego   6.04   7.7
Zofii i Witolda Paryskich   15.45   20.83
Kuźnice   7.32   9.17
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.36   0.43
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 26.05 23:00
Zachmurzenie
10° / 10° zachmurzenie duże
Pon. 14:00
Deszczowo
14°
Wt. 14:00
Deszczowo
16°
Śr. 14:00
Deszczowo
15°
Czw. 14:00
Deszczowo
15°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Edukację mamy w naturze

Muzeum Tatrzańskie zaprasza przedstawicieli szkół, przedszkoli, instytucji kultury, sztuki i sportu, fundacje, stowarzyszenia odpowiedzialne na Podtatrzu za integrację i rehabilitację osób z niepełnosprawnościami oraz chroniący przyrodę Tatrzański Park Narodowy do tego, aby wspólnie stworzyć złożony pakiet edukacyjny dla dzieci i młodzieży z naszego regionu.

Skąd pomysł takich spotkań?
Muzeum nie powinno być instytucją obojętną w procesie edukacji, jest źródłem wiedzy o miejscu, w którym żyjemy, opracowuje naukowo obiekty przyrodnicze, etnograficzne i dokumenty historyczne, posiada bogate zbiory rzemiosła, rękodzieła i sztuki, które nie tylko uczą, ale także inspirują. Zależy nam na współpracy ze szkołami i z innymi ważnymi instytucjami w regionie.

Dlaczego muzeum zależy na działaniu lokalnym?
Przede wszystkim uważamy, że ważne w budowaniu właściwych obywatelskich postaw jest poczucie przynależności do lokalnej społeczności, ukochanie ziemi rodzinnej i poczucie wartości swojego dziedzictwa. Mając taką bazę, można odważnie iść w świat, z poczuciem wartości własnych korzeni.

Dlatego do projektu zapraszamy również uczniów!
Spróbujemy stworzyć przestrzeń dla działań własnych, w wybranym przez nich zakresie. Od września poprowadzimy z wybraną klasą, bądź grupą uczniów projekt, którego finał (np. koncert, wernisaż, spektakl, festiwal) odbędzie się wraz z zakończeniem cyklu spotkań w grudniu! Mówiąc językiem branżowym – wspólnie z uczniami wyprodukujemy profesjonalne wydarzenie kulturalne.

Szczegóły na stronie https://muzeumtatrzanskie.pl/

(APM)