Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.79   0   -   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.4
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   15.41   20.2
Józefa Piłsudskiego   12.2   16.3
Tytusa Chałubińskiego   11.12   15.09
Zofii i Witolda Paryskich   12.01   18.21
Kuźnice   9.93   13.32
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.46   0.58
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 22.04 05:00
Śnieg
-0° / -3° słabe opady śniegu
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Deszczowo
Czw. 14:00
Śnieg
Pt. 14:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Przebudowa ul. Szymony i Krzeptowskiego

Trwają prace przy przebudowie ulic Szymony i i Przewodnika Józefa Krzeptowskiego, które obejmują wykonanie wszelkich niezbędnych robót ziemnych, przebudowę sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wykonanie nawierzchni zatoki postojowej oraz chodników i zjazdów, przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni, jak również przebudowę instalacji oświetlenia ulicznego typu LED. 

Przebudowana ul. Szymony będzie stanowić alternatywę dostępową do centrum komunikacyjnego dla autobusów dalekobieżnych, regionalnych i lokalnych, umożliwiającą ominięcie zakorkowanych odcinków miasta, co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i komfort podróżnych

Przebudowa ulicy Szymony jest realizowana w ramach większej inwestycji mającej na celu budowę zintegrowanego centrum komunikacji kolejowej i autobusowej w Zakopanem, która zakłada także budowę parkingu Park&Ride i przebudowę bramy wejściowej na perony Dworca PKP. Całość zadania jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z projektów pn. „Przebudowa budynków dworca PKP wraz z budową parkingu w celu dostosowania do nowych funkcji związanych z obsługą ruchu pasażerskiego” oraz „Budowa zintegrowanego centrum komunikacji kolejowej i autobusowej w Zakopanem”

Przebudowa ul. Krzeptowskiego jest realizowana w ramach dofinansowania pozyskanego z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Źródło: WSR

(APM)