Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   13.73   270.68   52.25   4.64
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   14.89
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.85   9.32
Józefa Piłsudskiego   9.53   11.83
Tytusa Chałubińskiego   8.78   10.78
Zofii i Witolda Paryskich   7.43   9.47
Kuźnice   -   -
Gronik   7.16   8.62
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   10.54   13.27
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 21.06 11:00
Słonecznie
26° / 17° bezchmurnie
Wt. 14:00
Deszczowo
24°
Śr. 14:00
Deszczowo
23°
Czw. 14:00
Deszczowo
30°
Pt. 14:00
Deszczowo
25°
Sob. 08:00
Deszczowo
14°

Przebudowa ul. Szymony i Krzeptowskiego

Trwają prace przy przebudowie ulic Szymony i i Przewodnika Józefa Krzeptowskiego, które obejmują wykonanie wszelkich niezbędnych robót ziemnych, przebudowę sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wykonanie nawierzchni zatoki postojowej oraz chodników i zjazdów, przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni, jak również przebudowę instalacji oświetlenia ulicznego typu LED. 

Przebudowana ul. Szymony będzie stanowić alternatywę dostępową do centrum komunikacyjnego dla autobusów dalekobieżnych, regionalnych i lokalnych, umożliwiającą ominięcie zakorkowanych odcinków miasta, co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i komfort podróżnych

Przebudowa ulicy Szymony jest realizowana w ramach większej inwestycji mającej na celu budowę zintegrowanego centrum komunikacji kolejowej i autobusowej w Zakopanem, która zakłada także budowę parkingu Park&Ride i przebudowę bramy wejściowej na perony Dworca PKP. Całość zadania jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z projektów pn. „Przebudowa budynków dworca PKP wraz z budową parkingu w celu dostosowania do nowych funkcji związanych z obsługą ruchu pasażerskiego” oraz „Budowa zintegrowanego centrum komunikacji kolejowej i autobusowej w Zakopanem”

Przebudowa ul. Krzeptowskiego jest realizowana w ramach dofinansowania pozyskanego z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Źródło: WSR

(APM)