Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.39   0   93.17   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   11.35
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.9   7.24
Józefa Piłsudskiego   8.3   10.46
Tytusa Chałubińskiego   7.12   8.93
Zofii i Witolda Paryskich   7.24   9.17
Kuźnice   8.21   10.19
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.46   0.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 23.06 14:00
Zachmurzenie
20° / 10° pochmurnie
Pon. 14:00
Zachmurzenie
19°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
24°
Czw. 14:00
Deszczowo
23°
Pt. 11:00
Deszczowo
23°
Zdjęcie promujące Zakopane

Dostęp alternatywny

Zapewnienie dostępu alternatywnego w Urzędzie Miasta Zakopane ze względu na brak windy wynika z zapisów art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Art. 7.

 1. W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie,w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie,
  o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3,podmiot ten jest obowiązany zapewnić alternatywny takiej osobie dostęp alternatywny.
 2. Dostęp alternatywny, o którym mowa w ust. 1, polega
  w szczególności na:
  1. zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
  2. zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub
  3. wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.
 3. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 2, zastosowanie mają przepisy art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.