Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   44.8   0   29.53   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   41.99
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   23.31   30.45
Józefa Piłsudskiego   12.65   14.07
Tytusa Chałubińskiego   13.82   15.5
Zofii i Witolda Paryskich   15.99   20.24
Kuźnice   13.46   14.73
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   6.83   7.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 28.02 10:00
Zachmurzenie
10° / 6° zachmurzenie duże
Czw. 13:00
Zachmurzenie
12°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
10°
Sob. 13:00
Deszczowo
Nd. 13:00
Zachmurzenie
10°
Pon. 07:00
Słonecznie
Zdjęcie promujące Zakopane

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2023 - II edycja

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zakopane o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2023 - II edycja.

Nabór ofert trwa do 07.04.2023r.

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne określone w uchwale Rady Miasta Zakopane w celu udzielenia dotacji na wsparcie ich realizacji.

Zgodnie z uchwałą nr XLII/583/2022 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 października 2022r. w sprawie: rocznego programu współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1327 z późn.zm.), zadaniami z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji objętych niniejszym konkursem są:

a) Organizacja festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, plenerów, warsztatów, konferencji, wystaw artystycznych i historycznych oraz spektakli teatralnych.
b) Wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek i czasopism, digitalizacja zbiorów
c) Organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej.
d) Upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury i sztuki.
e) Edukacja kulturalna.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach i na bip - Konkurs ofert

(PK)