Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.5   0   97.2   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   13.78
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.9   7.24
Józefa Piłsudskiego   7.69   9.73
Tytusa Chałubińskiego   7.42   9.29
Zofii i Witolda Paryskich   7.24   9.17
Kuźnice   8.21   10.19
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.46   0.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 23.06 14:00
Słonecznie
21° / 10° bezchmurnie
Pon. 14:00
Zachmurzenie
19°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
24°
Czw. 14:00
Deszczowo
23°
Pt. 11:00
Deszczowo
23°
Zdjęcie promujące Zakopane

Roboty drogowe w ramach przygotowań do Igrzysk Europejskich

Urząd Miasta Zakopane informuje, że na terenie miasta rozpoczynają się roboty w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań Igrzysk Europejskich, na które Miasto Zakopane otrzymało z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w kwocie 24 000 000 złotych. Na całość zaplanowanych drogowych robót inwestycyjnych będzie wydatkowane prawie 30 000 000 złotych.

Roboty rozpoczną się już od dnia 22 marca 2023 r. (środa) m. in. na ulicy Jagiellońskiej i ul. Bronisława Czecha, a od 27 marca 2023 r. (poniedziałek) na parkingu zlokalizowanym przy ulicy Al. 3-go Maja /powyżej skrzyżowania z ulicą Kościuszki/. Prace przygotowawcze związane z wprowadzeniem zmiany organizacji ruchu drogowego rozpoczną się od dnia 22 marca 2023 r.

Zaplanowane drogowe roboty budowlane na w/w lokalizacjach będą obejmować swoim zakresem wymianę nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych i parkingów, wymianę okablowania, wymianę masztów oświetlenia ulicznego oraz opraw na energooszczędne typu LED, jak również wykonanie systemu informacji o dostępności miejsc parkingowych. W zakresie robót zaplanowano również częściową wymianę infrastruktury podziemnej: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i rozbudowę sieci gazowej. Obecnie trwają już prace związane z remontem Drogi do Olczy w zakresie elementów odwodnienia, nawierzchni jezdni i opraw oświetlenia ulicznego.

Wykonane docelowo roboty modernizacyjne miejskiej infrastruktury drogowej w znacznym stopniu wpłyną na poprawę bezpieczeństwa, jak i komfortu użytkowania z dróg oraz parkingów przez pieszych i kierowców. Prace budowlane Wykonawca planuje zakończyć do czerwca br.

W związku z powyższym dolna część parkingu przy Alei 3 Maja (w rejonie Górnej Równi Krupowej) będzie czasowo zamknięta dla użytkowników. Dojazd do nieruchomości będzie możliwy w sposób i godzinach uzgodnionych z kierownikiem robót budowlanych Wykonawcy.

Zmiana organizacji ruchu na modernizowanych ulicach polegać będzie na czasowych zajęciach części jezdni, zatok postojowych i chodników w godzinach prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający mieszkańcom dojazd do posesji.

O wszelkich koniecznych zmianach organizacji ruchu drogowego w obrębie przedmiotowych ulic i parkingu będziemy informować w trakcie realizacji inwestycji.

Prosimy wszystkich użytkowników dróg o wyrozumiałość i cierpliwość, a także o dostosowanie się do wprowadzonych zmian i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wykonywanych robót.„Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Europejskich w 2023 roku” dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład:  Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga.


                                                                                                     


(AKS)