Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.21   0   88.52   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   21.18
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.15   8.88
Józefa Piłsudskiego   7.27   9.26
Tytusa Chałubińskiego   9.66   12.13
Zofii i Witolda Paryskich   9.27   11.88
Kuźnice   10.92   13.73
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.94   3.6
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 20.05 11:00
Zachmurzenie
18° / 9° zachmurzenie duże
Wt. 14:00
Deszczowo
18°
Śr. 14:00
Deszczowo
14°
Czw. 14:00
Deszczowo
10°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 08:00
Zachmurzenie
15°
Zdjęcie promujące Zakopane

Obrady młodzieżowych radnych Małopolski

Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane: Dawid Plewa - przewodniczący, Franciszek Zięba - wiceprzewodniczący i Weronika Mrowca-Kuscorz - sekretarz w piątek, 24 marca, uczestniczyło w sesji Młodzieżowej Rady Krakowa. Jednym z punktów sesji było podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej między młodzieżowymi radami Województwa Małopolskiego.

W porozumieniu czytamy:

Chcąc nawiązać współpracę mającą na celu rozwój aktywności młodzieżowych rad Małopolski, które dzięki wspólnej przynależności regionalnej oraz łączących nas więziach historyczno-społecznych, wszystkie strony podejmują się zaangażowania na następujących płaszczyznach swojej działalności:
1. Realizacja polityki młodzieżowej w województwie małopolskim.
2. Dbanie o pamięć wśród mieszkańców o wspólnym dziedzictwie historycznym i kulturowym regionu naszej działalności.
3. Wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc w organizacji przedsięwzięć.
4. Wspólne tworzenie polityki młodzieżowej.
5. Wspólny udział w wydarzeniach mających miejsce w województwie małopolskim.
6. Konsultacje w dziedzinach dotyczących akcji młodzieżowych.
7. Współpraca na poziomie informacyjnym w mediach społecznościowych.
8. Inicjowanie apeli i akcji dotyczących bieżących problemów młodzieży, skierowanych do władz samorządowych.

(APM)