Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.7   0   88.97   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.86
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.95   2.25
Józefa Piłsudskiego   1.85   2.11
Tytusa Chałubińskiego   2.41   2.74
Zofii i Witolda Paryskich   2.18   2.54
Kuźnice   2.24   2.43
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.37   0.42
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 24.02 13:00
Zachmurzenie
9° / 3° zachmurzenie duże
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Deszczowo
Wt. 13:00
Zachmurzenie
11°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
12°
Czw. 10:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Wizyta delegacji ze Stryja

W miniony weekend w Zakopanem przebywała delegacja z miasta partnerskiego Stryj na Ukrainie, która spotkała się z burmistrzem Leszkiem Dorulą, wiceburmistrzem Tomaszem Filarem, przewodniczącym Rady Miasta Janem Glucem, radnymi Lucyną Galicą-Jurecką, Marią Łukaszczyk i Jackiem Kalatą oraz przedstawicielami Urzędu zaangażowanymi w pomoc Ukrainie.

Dary zebrane w ramach zbiórki dla partnerskiego miasta Stryj 6 marca zostały przekazane stronie ukraińskiej. Zbiórka obejmowała najpotrzebniejsze produkty – żywność, materiały opatrunkowe, śpiwory, koce, artykuły dla dzieci przeznaczone dla docierających w okolice Stryja osób uciekających z najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi regionów Ukrainy

W akcję zorganizowaną przez Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Dorulę i Radę Miasta Zakopane włączyło się wiele osób, instytucji, sklepów i aptek. 

Wiceburmistrzowie miasta Stryj Mikołaj Dmytryszyn i Krystyna Hrech oraz Lidia Stasenko - naczelnik Wydziału Oświaty gorąco dziękują wszystkim za okazane serce i piękny gest solidarności.

Nasi goście odwiedzili także ukraińskie dzieci przebywające w ośrodku ZNP na Ciągłówce i spotkali się z zaprzyjaźnioną ze Stryjem Szkołą Podstawową nr 5.

(APM)