Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.75   0   87.89   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   4.32
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.95   2.25
Józefa Piłsudskiego   1.85   2.11
Tytusa Chałubińskiego   2.41   2.74
Zofii i Witolda Paryskich   2.18   2.54
Kuźnice   2.24   2.43
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.37   0.42
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 24.02 13:00
Zachmurzenie
9° / 3° zachmurzenie duże
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Deszczowo
Wt. 13:00
Zachmurzenie
11°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
12°
Czw. 10:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

115-lecie KS SN PTT 1907 Zakopane


27 maja odbył się w Zakopanem Jubileusz 115-lecia KS SN PTT 1907 Zakopane, jednego z najstarszych Klubów Sportowych w Polsce, który kształci dzieci i młodzież w dyscyplinach zimowych.

W uroczystościach udział wziął Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula, który podczas Gali Jubileuszowej odebrał z rąk Prezesa Klubu statuetkę z podziękowaniami za wkład i zaangażowanie włożone w budowanie świetności SN PTT. W wydarzeniu uczestniczyli także: Wicestarosta Tatrzański Władysław Filar, Naczelnik TOPR Jan Krzysztof, przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Polskiego Związku Narciarskiego, Tatrzańskiego Związku Narciarskiego i zaproszeni goście – działacze, trenerzy i zawodnicy Klubu.

Wybitnych przedstawicieli SN PTT - Olimpijczyków oraz trenerów mających wkład rozwój polskiego Ruchu Olimpijskiego, nagrodzono medalami 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wszystkich tych, którzy osiągali w poszczególnych dyscyplinach sukcesy w barwach Klubu wyróżniono natomiast medalami 115-lecia Klubu i pamiątkowymi odznakami.

Fot. MG

Tekst: MG/WK

(WK)