Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.04   0   82.59   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   4.54
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.23   1.46
Józefa Piłsudskiego   2.17   2.41
Tytusa Chałubińskiego   2.74   3.09
Zofii i Witolda Paryskich   2.85   3.25
Kuźnice   2.96   3.29
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.43   0.53
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 23.02 01:00
Zachmurzenie
5° / 4° zachmurzenie duże
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Deszczowo
Wt. 13:00
Zachmurzenie
10°
Zdjęcie promujące Zakopane

47 750 000 zł w ramach „Programu Inwestycji Strategicznych” przyznane na inwestycje w Zakopanem


Kolejna pula dofinansowań dla lokalnych samorządów została przyznana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. O przyznanych środkach, skierowanych przede wszystkim na rzecz inwestycji z sektora infrastruktury drogowej i komunalnej, poinformowali na poniedziałkowej konferencji prasowej Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy oraz władze lokalnych samorządów, na czele z Burmistrzem Miasta Zakopane Leszkiem Dorulą i Wiceburmistrzem Tomaszem Filarem.

W trakcie konferencji głos zabrał Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula, który podkreślił, że przyznane dla Zakopanego dofinansowanie będzie miało istotny wkład w modernizację kluczowej infrastruktury drogowej w mieście oraz pozwoli na rozpoczęcie bardzo istotnej inwestycji, jaką jest budowa oczyszczalni ścieków Łęgi.
W ramach dofinansowanego projektu zrealizowany zostanie etap I inwestycji. Wybudowana oczyszczalnia niemal dwukrotnie zabezpieczy na przyszłość zapotrzebowanie na odbiór ścieków w Zakopanem. Burmistrz zaznaczył także, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, na mocy uchwały nr 773/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2022 miasto otrzymało 13 mln zł, które pozwoli na oczekiwaną od wielu lat budowę stadionu na ulicy Orkana. Zadanie zakłada także sfinansowanie robót dotyczących rewaloryzacji Górnej Równi Krupowej oraz prace związane z dostosowaniem infrastruktury wybranych przejść dla pieszych w Zakopanem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach środków przyznanych w programie „Polski Ład” Miasto Zakopane otrzymało 47,75 mln zł na:

  • „Modernizację infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Europejskich w 2023 r.” – kwota dofinansowania: 24 000 000 zł;
  • Rozbudowę oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem – etap 1” – kwota dofinansowania: 23 750 000 zł.

W dzisiejszej konferencji udział wzięli: Minister Andrzej Gut-Mostowy, Starosta Tatrzański Piotr Bąk, Wicestarosta Tatrzański Władysław Filar, Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula, Wiceburmistrz Miasta Zakopane Tomasz Filar, Wójt Gminy Poronin Anita Żegleń, Sekretarz Gminy Biały Dunajec Anna Wypychowska, Sekretarz Gminy Kościelisko Mariusz Koperski oraz Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Zakopane Andrzej Haładyna.

Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula złożył szczególne podziękowania na ręce Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, Pana Posła Edwarda Siarki - Sekretarza stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Pana Posła Andrzeja Guta Mostowego – Sekretarza stanu Ministerstwa Sporu i Turystyki, Pani Poseł Anny Paluch, Pana Posła Jana Dudy oraz Pana Senatora Jana Hamerskiego.

(WK)