Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   2.97   0   83.57   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   1
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   2.3   2.66
Józefa Piłsudskiego   19.65   22.49
Tytusa Chałubińskiego   5.47   6.1
Zofii i Witolda Paryskich   5.22   5.89
Kuźnice   6.38   7.09
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.44   0.54
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 23.02 04:00
Zachmurzenie
5° / 4° zachmurzenie duże
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Deszczowo
Wt. 13:00
Zachmurzenie
10°
Zdjęcie promujące Zakopane

Przyznano stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia

Od wielu już lat Miasto Zakopane docenia i wspiera sportowców oraz działaczy sportowych. Na podstawie Uchwały Nr XXXV/446/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2012 r. /z późn. zm./ w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, w dniu 31 maja 2022 r. Burmistrz Miasta Zakopane przyznał stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia.

W 2022 r. na nagrody i wyróżnienia sportowe zostało złożonych 198 wniosków. Ostatecznie nagrody przyznano 38 trenerom, 3 działaczom sportowym i 109 zawodnikom. Wyróżniono 2 trenerów i 42 zawodników.

Pula przyznanych nagród wyniosła 200 000,00 zł.

Stypendia sportowe przyznano uczniom – sportowcom, którzy godzą trenowanie z nauką i osiągają wysokie wyniki na zawodach. W 2022 roku kluby i stowarzyszenia złożyły 131 wniosków o przyznanie stypendiów. Stypendia przyznano 105 osobom na łączną kwotę 100 000,00 zł. 

Wszystkim uhonorowanym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Listę nagrodzonych znajdziecie Państwo na https://bip.zakopane.eu/ogloszenie-o-przyznaniu-stypendiow-sportowych-nagrod-i-wyroznien#cnt

(MSZ)