Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.28   228.44   100.14   2.76
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   24.23
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   8.14   9.58
Józefa Piłsudskiego   7.66   9.14
Tytusa Chałubińskiego   8.74   10.45
Zofii i Witolda Paryskich   7.51   9.03
Kuźnice   10.59   12.55
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.5   0.58
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 07.07 20:00
Deszczowo
17° / 13° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Deszczowo
14°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
10°
Pon. 14:00
Deszczowo
Wt. 14:00
Deszczowo
15°
Zdjęcie promujące Zakopane

Prace w ramach utrzymywania zadrzewienia gminnego

Wydział Ochrony Środowiska informuje, że w ramach bieżącego utrzymywania zadrzewienia gminnego będą prowadzone prace polegające na wykonaniu pielęgnacji w obrębie koron 23 szt. drzew gminnych, w tym pielęgnacji drzew w ramach skrajni drogowej i usunięciu drzew oraz frezowaniu 29 szt. pni po wcześniej usuniętych drzewach. Prace związane z usuwaniem drzew zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia gmina planuje wykonać do końca czerwca br., a prace pielęgnacyjne do końca lipca br.

Zgodnie z wynikami ekspertyz dendrologicznych z dnia 25.06.2021r. i 25.11.2021r., opracowanych przez Spółkę Taxus Arbor Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Tychach oraz na podstawie przeprowadzonych wizji terenowych, drzewa przeznaczone do usunięcia w większości są obumarłe i/lub w złym stanie fitosanitarnym i tym samym stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia. Zaniechanie działań związanych z usunięciem drzew zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu będzie skutkowało poniesieniem przez gminę zarówno kosztów finansowych, jak i odpowiedzialności karnej.

W związku z trwającym od 1 marca do 15 października okresem lęgowym ptaków prace w obrębie zadrzewienia będą prowadzone pod nadzorem pracowników Wydziału Ochrony Środowiska. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazów w stosunku do dziko występujących ptaków prace zostaną wstrzymane i przesunięte na okres od 16 października do końca br. Na drzewa przeznaczone do usunięcia ze względów bezpieczeństwa i sanitarnych, na których przed rozpoczęciem prac zostaną stwierdzone gniazda z gatunkami chronionymi, zostaną uzyskane stosowne zezwolenia na odstępstwa od zakazów wydawane przez w RDOŚ w Krakowie.

W ramach kompensacji przyrodniczej za usunięte drzewa w terminie do 30.11.2022r. zostaną wykonane nasadzenia zastępcze w liczbie 146 szt. drzew w większości rodzimych gatunków i w odmianach zalecanych do miast. tj. m. in. lipa drobnolistna ‘Rancho’, buk pospolity ‘Fastigiata’, jarząb mączny ‘Magnifica’, wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’, brzoza brodawkowata ‘Youngii’, klon jawor, jarząb pospolity i grab pospolity.

Źródło: WOŚ

(APM)