Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.28   228.44   100.14   2.76
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   24.23
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   8.14   9.58
Józefa Piłsudskiego   7.66   9.14
Tytusa Chałubińskiego   8.74   10.45
Zofii i Witolda Paryskich   7.51   9.03
Kuźnice   10.59   12.55
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.5   0.58
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 07.07 20:00
Deszczowo
17° / 13° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Deszczowo
14°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
10°
Pon. 14:00
Deszczowo
Wt. 14:00
Deszczowo
15°
Zdjęcie promujące Zakopane

List intencyjny w sprawie organizacji Jubileuszu 25-lecia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II podpisany


W trakcie rozpoczętego dzisiaj w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka” w Zakopanem XIV Międzynarodowego Forum Górskiego, doszło do uroczystego podpisania Listu Intencyjnego w sprawie organizacji uroczystości Jubileuszu 25-lecia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem.


List intencyjny spisany został pomiędzy Archidiecezją Krakowską reprezentowaną przez Ekonoma Kurii Metropolitalnej ks. Pawła Rybskiego, Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Powiatem Tatrzańskim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Tatrzańskiego Piotra Bąka oraz Gminą Miasto Zakopane, którą na uroczystości reprezentowała Wiceburmistrz Zakopanego Agnieszka Nowak-Gąsienica.

W podpisanym dokumencie Archidiecezja Krakowska, Powiat Tatrzański oraz Miasto Zakopane zobowiązali się do współorganizacji Jubileuszu 25-lecia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem, a Województwo Małopolskie objęło Jubileusz Honorowym Patronatem.

Następnie zgromadzeni na Forum Górskim goście, na czele z Jego Eminencją Ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem, udali się pod pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie w imieniu wszystkich uczestników wydarzenia złożyli pamiątkową wiązankę kwiatów. Miasto Zakopane w trakcie uroczystości reprezentowała Wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica.


fot. WK/ Archidiecezja Krakowska 

(WK)