Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.39   321.47   89.95   8.49
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   13.57
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   4.66   5.85
Józefa Piłsudskiego   3.27   4.25
Tytusa Chałubińskiego   3.57   4.59
Zofii i Witolda Paryskich   3.48   4.46
Kuźnice   3.29   4
Gronik   -   -
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.5   0.6
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 22.05 02:00
Deszczowo
9° / 5° słabe opady deszczu
Pon. 14:00
Zachmurzenie
17°
Wt. 14:00
Deszczowo
12°
Śr. 14:00
Deszczowo
18°
Czw. 14:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

Flota zakopiańskiej komunikacji miejskiej powiększy się o trzy niskopodłogowe autobusy Urbino 12 od firmy Solaris


Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula, reprezentujący Gminę Miasto Zakopane, podpisał umowę na zakup i dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów Urbino 12 od firmy Solaris. Pojazdy będą wyposażone w nowoczesny i ekologiczny silnik napędzany olejem napędowym spełniającym wymogi normy Euro 6, wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne,przystosowane będą do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób starszych z ograniczoną mobilnością, co zapewni klientom komfort i bezpieczeństwo przejazdu.

Autobusy przyjadą do Zakopanego na przełomie października/listopada 2022 r. Wartość kontraktu wynosi blisko 4 mln 800 tys. zł, całość inwestycji finansowana będzie ze środków własnych Miasta.

Decyzja dotycząca uzupełnienia floty komunikacji miejskiej w Zakopanem poprzez zakup autobusów została podjęta w oparciu o zdobyte doświadczenie oraz kryteria finansowo – ekonomiczne, środowiskowe i społeczno – ekonomiczne.

Zakup tych pojazdów i wcześniej zakontraktowanych trzech niskopodłogowych autobusów elektrycznych „Urbino 12 electric” , również od firmy Solaris,  wraz z prowadzonymi dwoma inwestycjami Centrum Komunikacyjnego przy ul. Chramcówki oraz Centrum Przesiadkowego w Kuźnicach ma na celu rozwój i podnoszenie zaufania społecznego do komunikacji miejskiej, co przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego w Naszym Mieście oraz zmniejszeniu emisji szkodliwych spalin do atmosfery. Jednocześnie jest to realizacja przyjętych przez Radę Miasta Zakopane dokumentów strategicznych, w tym „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Zakopanego na lata 2017 – 2025 z kierunkiem do 2030 r.”.

Tekst: TF

(WK)