Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   13.73   270.68   52.25   4.64
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   14.89
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.85   9.32
Józefa Piłsudskiego   9.53   11.83
Tytusa Chałubińskiego   8.78   10.78
Zofii i Witolda Paryskich   7.43   9.47
Kuźnice   -   -
Gronik   7.16   8.62
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   10.54   13.27
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 21.06 11:00
Słonecznie
26° / 17° bezchmurnie
Wt. 14:00
Deszczowo
24°
Śr. 14:00
Deszczowo
23°
Czw. 14:00
Deszczowo
30°
Pt. 14:00
Deszczowo
25°
Sob. 08:00
Deszczowo
14°

Otwarcie Zakopiańskiego Klubu Seniora

4 maja w budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji przy ulicy Kasprusie 35a odbyło się uroczyste otwarcie Zakopiańskiego Klubu Seniora „Szarotka” . Klub został utworzony przez Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Utworzenie Klubu Seniora było możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych z budżetu Miasta Zakopane.

Koncepcje działania Klubu przedstawiła pani Maria Czernik – prezes Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Podziękowania i życzenia dla seniorów w imieniu Burmistrza Miasta Leszka Doruli złożyła Renata Zielińska, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

Klub Seniora będzie miejscem spotkań mieszkańców Zakopanego w wieku 60 i więcej lat, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. Celem działalności Klubu jest aktywizacja społeczna oraz organizacja efektywnego spędzania  czasu wolnego.

Klub będzie oferował różnego rodzaju zajęcia aktywizujące, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne i prozdrowotne. Ponadto organizowane będą spotkania tematyczne, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia będą dostosowane do potrzeb członków klubu.

Źródło: WSSiZ

(APM)