Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   15.66   0   27.08   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   33.64
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   9.36   11.97
Tytusa Chałubińskiego   4.73   6.11
Zofii i Witolda Paryskich   13.1   20.2
Kuźnice   2.27   3.07
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 04.12 04:00
Zachmurzenie
-13° / -7° zachmurzenie małe
Wt. 13:00
Zachmurzenie
-2°
Śr. 13:00
Śnieg
Czw. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Węgiel dla Mieszkańców Zakopanego

Informujemy, że Zakopane przystąpiło do rządowego programu sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie przez samorządy. Miasto planuje korzystać z certyfikowanego węgla z polskich kopalni, niepochodzącego z importu.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, na dzienniku podawczym lub w pokoju nr 10, a także za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP (wymagany podpis zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny).

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. Po ich weryfikacji  wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo o konieczności wniesienia opłaty w kasie Urzędu Miasta Zakopane lub na  rachunek bankowy nr 76 1240 4748 1111 0000 4882 8147 Bank PEKAO S.A. z
dopiskiem: opłata za węgiel i dane wnioskodawcy. Następnie pracownik firmy zajmującej się dystrybucją węgla na terenie gminy skontaktuje się z wnioskodawcą telefonicznie celem ustalenia dogodnego terminu dostawy. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku
węglowym Dz. U. poz. 1692 i 1967.Uwaga! Ilość paliwa stałego dostępna na sezon grzewczy 2022/23
dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi odpowiednio:
1) 1,5 t - do dnia 31 grudnia 2022 r., -
2) 1,5 t od dnia 1 stycznia do 15 kwietnia 2023 r.


Na każdy z tych okresów należy złożyć osobny wniosek, pierwszy wniosek należy składać od 14.11.2022 do 15 grudnia 2022.

Kolejny wniosek na kolejny zakup można będzie złożyć od dnia 1 stycznia 2023.

We wniosku należy określić jeden rodzaj frakcji paliwa stałego (groszek/ekogroszek lub węgiel gruby).


AKS) (MC)


WNIOSEK-Węgiel.docx