Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Umiarkowana
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   13.46   395.31   82.18   7.29
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   63.88
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   35.38   45.91
Józefa Piłsudskiego   29.07   38.27
Tytusa Chałubińskiego   30.1   39.31
Zofii i Witolda Paryskich   23.15   33.05
Kuźnice   25.58   33.62
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   13.52   16.58
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 09.02 13:00
Słonecznie
-1° / -12° bezchmurnie
Pt. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Sob. 13:00
Śnieg
Nd. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 10:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Węgiel dla Mieszkańców Zakopanego

Informujemy, że Zakopane przystąpiło do rządowego programu sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie przez samorządy. Miasto planuje korzystać z certyfikowanego węgla z polskich kopalni, niepochodzącego z importu.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, na dzienniku podawczym lub w pokoju nr 10, a także za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP (wymagany podpis zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny).

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. Po ich weryfikacji  wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo o konieczności wniesienia opłaty w kasie Urzędu Miasta Zakopane lub na  rachunek bankowy nr 76 1240 4748 1111 0000 4882 8147 Bank PEKAO S.A. z
dopiskiem: opłata za węgiel i dane wnioskodawcy. Następnie pracownik firmy zajmującej się dystrybucją węgla na terenie gminy skontaktuje się z wnioskodawcą telefonicznie celem ustalenia dogodnego terminu dostawy. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku
węglowym Dz. U. poz. 1692 i 1967.Uwaga! Ilość paliwa stałego dostępna na sezon grzewczy 2022/23
dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi odpowiednio:
1) 1,5 t - do dnia 31 grudnia 2022 r., -
2) 1,5 t od dnia 1 stycznia do 15 kwietnia 2023 r.


Na każdy z tych okresów należy złożyć osobny wniosek, pierwszy wniosek należy składać od 14.11.2022 do 15 grudnia 2022.

Kolejny wniosek na kolejny zakup można będzie złożyć od dnia 1 stycznia 2023.

We wniosku należy określić jeden rodzaj frakcji paliwa stałego (groszek/ekogroszek lub węgiel gruby).


AKS) (MC)


WNIOSEK-Węgiel.docx