Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   27.49   729.22   4.28   5.61
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   23.39
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   39.31   54.07
Józefa Piłsudskiego   18.82   24.03
Tytusa Chałubińskiego   17.43   21.99
Zofii i Witolda Paryskich   25.3   36.02
Kuźnice   11.36   14.19
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   9.52   11.22
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 06.12 10:00
Deszczowo
3° / -3° słabe opady deszczu
Śr. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Śnieg
Sob. 13:00
Śnieg
Nd. 07:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego


KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W ZAKOPANEM DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zakopanem przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, w tym budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych o obowiązku ich utrzymania i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska.

W szczególności, w okresie zimowym, właściciele i użytkownicy obiektów budowlanych mają obowiązek:

1. usuwanie z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych,mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w ciągach pieszych i jezdnych, przylegających bezpośrednio do budynków

2. usuwanie zalegającej na dachach budynków pokrywy śnieżnej jeśli jej grubość przekracza dopuszczalną wielkość określoną w normach (przy określeniu stanu fizycznego śniegu). Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z osuwaniem śniegu z dachu może stworzyć ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Wyżej wymienione prace należy przeprowadzać na bieżąco.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zakopanem przypomina, że kto nie spełnia określonego w art. 61 Prawa budowlanego obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku - art. 91a Prawa budowlanego.

W celu uniknięcia zagrożeń, jakie mogą być konsekwencją złego stanu technicznego obiektów budowlanych, zwracam się do wszystkich zobowiązanych (właścicieli, zarządców i użytkowników) o dołożenie starań celem spełnienia obowiązków wynikających z w/w przepisów.

sporządził: AP