Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   26.97   0   21.03   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   21.21
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   19.4   26.6
Józefa Piłsudskiego   8.22   10.43
Tytusa Chałubińskiego   5.99   7.67
Zofii i Witolda Paryskich   16.21   22.24
Kuźnice   7.17   9.06
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.35   0.44
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 26.05 23:00
Zachmurzenie
11° / 11° zachmurzenie duże
Pon. 14:00
Deszczowo
14°
Wt. 14:00
Deszczowo
16°
Śr. 14:00
Deszczowo
15°
Czw. 14:00
Deszczowo
15°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Przed nami nowe inwestycje

Rozpoczynamy trzy nowe inwestycje: remont drogi ul. Stare Krzeptówki, budowę sieci oświetlenia drogowego wzdłuż drogi ul. Króle oraz wymianę 50 istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED.

9 listopada 2022 r. podpisano umowę na wykonanie remontu drogi ul. Stare Krzeptówki na odcinku od rozgałęzienia ul. Stare Krzeptówki przy moście do budynku nr 15. Zakres robót obejmuje wykonanie odwodnienia liniowego oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Koszt remontu ul. Stare Krzeptówki wynosi 132 054, 58 zł brutto.

10 listopada 2022 r. podpisano umowy na budowę sieci oświetlenia drogowego wzdłuż drogi ul. Króle na odcinku od mostu do budynku Króle 11 i wzdłuż drogi ul. Harenda na odcinku od mostu do budynku Harenda 1A. Zakres robót obejmuje zabudowę 4 słupów oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Króle oraz zabudowę 4 słupów oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Harenda wraz z przeniesieniem lampy hybrydowej na działkę położoną wzdłuż ul. Króle.
Koszt budowy sieci oświetlenia drogowego wzdłuż drogi ul. Króle i wzdłuż drogi ul. Harenda wynosi 146 417, 28 zł brutto.

23 listopada 2022 r. podpisano umowy na wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na słupach elektroenergetycznych oraz na masztach oświetleniowych na oprawy typu LED oraz dobudowę nowych opraw LED oświetlenia ulicznego na słupach elektroenergetycznych oraz na masztach oświetleniowych wzdłuż następujących dróg: ul. Spyrkówka, ul. Bachledy, ul. Guty, ul. Króle, ul. Harenda, ul. Ustup, ul. Łosiówki.
Zakres robót obejmuje wymianę 50 istniejących opraw na oprawy typu LED oraz dobudowę 19 nowych opraw LED. Koszt inwestycji wynosi 206 640,00 zł brutto.

Źródło: WDT

(APM)