Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   19.61   0   21.38   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   22.77
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   16.22   20.77
Józefa Piłsudskiego   8.44   11.1
Tytusa Chałubińskiego   5.68   7.27
Zofii i Witolda Paryskich   6.61   8.64
Kuźnice   7.04   8.94
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.34   0.42
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 27.05 02:00
Zachmurzenie
9° / 9° zachmurzenie duże
Wt. 14:00
Deszczowo
16°
Śr. 14:00
Deszczowo
15°
Czw. 14:00
Deszczowo
15°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Nowa organizacja ruchu

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – II Edycja Gmina Miasto Zakopane otrzymała środki na wykonanie modernizacji dróg publicznych gminnych. Realizacja zadania zmodernizowania m.in. ulic Jagiellońskiej i Chałubińskiego spowodowała utrudnienia w ruchu drogowym, dlatego w celu usprawnienia ruchu kołowego w tej części miasta na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza oraz Kościuszki zmieniona została dotychczas obowiązująca organizacja ruchu poprzez wprowadzenie ruchu okrężnego.

Organizacja ruchu po konsultacjach z Policją została uzgodniona i zaakceptowana przez organ zarządzający ruchem, tj. Starostwo Powiatowe w Zakopanem. Kształt nowo wybudowanego ronda w formie „biszkopta” wynika z konieczności zapewnienia przejezdności różnego rodzaju i wielkości pojazdów. Dodatkowo została wykonana regulacja chodników, krawężników oraz przejść dla pieszych, dzięki czemu uzyskano dodatkową powierzchnie drogi nie pogarszając komfortu pieszych.  

Zmiana przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli w znaczący sposób ułatwić kierowcom poruszanie się w ciągu przedmiotowych ulic, podczas prowadzenia prac modernizacyjnych ulic Jagiellońska, Chałubińskiego. Wprowadzenie ruchu okrężnego ograniczy również blokowanie skrzyżowania, szczególnie wlotów od strony ulicy Sienkiewicza, co niewątpliwie wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania kierowców na włączenie się do ruchu. Prosimy wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie się do nowej organizacji ruchu.

(MC)

Źródło: WDT