Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   30.19   0   14.24   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   35.74
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   37.31   54.42
Tytusa Chałubińskiego   36.98   53.62
Zofii i Witolda Paryskich   34.94   55.14
Kuźnice   33.4   50.44
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   5.69   6.8
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 07.12 19:00
Śnieg
-4° / -7° słabe opady śniegu
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 13:00
Śnieg
Wt. 13:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Rondo ul. Kościuszki i ul. Sienkiewicza

Zmiana organizacji ruchu

Urząd Miasta Zakopane informuje, że od dnia 26 listopada (sobota) 2022 roku, w celu usprawnienia ruchu kołowego na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza oraz Kościuszki, zmieniona zostanie aktualnie obowiązująca organizacja ruchu poprzez wprowadzenie ruchu okrężnego. Na skrzyżowaniu ulic powstanie mini rondo. Organizacja ruchu, po konsultacjach z Policją, została uzgodniona i zaakceptowana przez organ zarządzający ruchem tj. Starostę Tatrzańskiego.


Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli w znaczący sposób ułatwić kierowcom poruszanie się w ciągu przedmiotowych ulic podczas prowadzenia prac modernizacyjnych ulic Jagiellońska i Chałubińskiego, planowanych do realizacji w 2023r. Wprowadzenie ruchu okrężnego ograniczy również blokowanie skrzyżowania, szczególnie wlotów od strony ulicy Sienkiewicza, co niewątpliwie wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania kierowców na włączenie się do ruchu.

Prosimy wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie się do nowej organizacji ruchu.