Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   26.97   0   18.54   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   32.79
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   19.4   26.6
Józefa Piłsudskiego   8.22   10.43
Tytusa Chałubińskiego   5.99   7.67
Zofii i Witolda Paryskich   16.21   22.24
Kuźnice   7.17   9.06
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.35   0.44
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 26.05 23:00
Zachmurzenie
10° / 10° zachmurzenie duże
Pon. 14:00
Deszczowo
14°
Wt. 14:00
Deszczowo
16°
Śr. 14:00
Deszczowo
15°
Czw. 14:00
Deszczowo
15°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Rondo ul. Kościuszki i ul. Sienkiewicza

Zmiana organizacji ruchu

Urząd Miasta Zakopane informuje, że od dnia 26 listopada (sobota) 2022 roku, w celu usprawnienia ruchu kołowego na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza oraz Kościuszki, zmieniona zostanie aktualnie obowiązująca organizacja ruchu poprzez wprowadzenie ruchu okrężnego. Na skrzyżowaniu ulic powstanie mini rondo. Organizacja ruchu, po konsultacjach z Policją, została uzgodniona i zaakceptowana przez organ zarządzający ruchem tj. Starostę Tatrzańskiego.


Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli w znaczący sposób ułatwić kierowcom poruszanie się w ciągu przedmiotowych ulic podczas prowadzenia prac modernizacyjnych ulic Jagiellońska i Chałubińskiego, planowanych do realizacji w 2023r. Wprowadzenie ruchu okrężnego ograniczy również blokowanie skrzyżowania, szczególnie wlotów od strony ulicy Sienkiewicza, co niewątpliwie wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania kierowców na włączenie się do ruchu.

Prosimy wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie się do nowej organizacji ruchu.