Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.4   0   58.6   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   8.69
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   15.04   19.49
Józefa Piłsudskiego   12.89   16.85
Tytusa Chałubińskiego   12.16   16.34
Zofii i Witolda Paryskich   18.88   29.63
Kuźnice   12.86   17.11
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.88   2.37
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 22.04 02:00
Śnieg
1° / -3° słabe opady śniegu
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Śnieg
Czw. 14:00
Śnieg
Pt. 14:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Uwaga! Czasowa zmiana organizacji ruchu

Rozpoczyna się kolejny etap prac przygotowawczych przy budowie Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem. W ramach inwestycji wybudowane zostaną: dworzec dla autobusów dalekobieżnych i połączeń lokalnych, wielopoziomowy parking. Zmieni się także otoczenie dworca. Wykonana zostanie nowa brama wejściowa z historycznym neonem, przebudowane zostanie również rondo Armii Krajowej.

W związku z przebudową ronda Armii Krajowej w dniach od 05.05.2021 r. do 20.05.2021 r. w rejonie ronda: na ul. Chramcówki, ul. Jagiellońskiej, ul. Kościuszki będą prowadzone prace polegające na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej.

INFORMUJEMY O UTRUDNIENIACH I ZMIANACH ORGANIZACJI RUCHU W REJONIE RONDA ARMII KRAJOWEJ

Prace wykonywane będą etapowo:
Etap I: roboty na ul. Kościuszki będą prowadzone przy zamknięciu części odcinka jezdni. Nie będzie możliwości zjazdu z ronda Armii Krajowej na ul. Kościuszki. Objazd do ul. Kościuszki wytyczono ul. Gimnazjalną, na której w celu zapewnienia bezpiecznego przejazdu wyłączone z użytkowania zostaną parkingi należące do Strefy Płatnego Parkowania położone w ciągu tej ulicy. W ramach tego etapu będą również wykonywane prace krótkotrwałe prowadzone na jezdni pod ruchem związane z renowacją odcinków kanalizacji .
Czas wykonywania prac: 05.-08.05.2021 r


Etap II: roboty na ul. Chramcówki będą prowadzone  przy zamknięciu dla ruchu odcinka ulicy między skrzyżowaniem z ul. Gimnazjalną a rondem Armii Krajowej. Objazd do ul. Kościuszki wytyczono ul. Gimnazjalną, na której w celu zapewnienia bezpiecznego przejazdu wyłączone z użytkowania zostaną parkingi należące do Strefy Płatnego Parkowania położone w ciągu tej ulicy. Zalecany dojazd do centrum miasta przez ul. Nowotarską.
Czas wykonywania prac: 10.-13.05.2021 r.


Etap III: prace na ul. Jagiellońskiej będą prowadzone pod ruchem z wyłączeniem jednego pasa dla ruchu samochodowego.
Czas wykonywania prac: 24-27.05.2021 r.


Zakończenie prac planowane jest do dnia 27.05.2021 r.

Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności.

Źródło: Wydział Drogownictwa i Transportu UM Zakopane

(RKW)