Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.8   0   94.96   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.4
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.91   9.78
Józefa Piłsudskiego   7.4   9.41
Tytusa Chałubińskiego   10.13   12.89
Zofii i Witolda Paryskich   10.12   13.03
Kuźnice   12.05   15.06
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   3.6   4.55
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 20.05 11:00
Zachmurzenie
18° / 9° zachmurzenie duże
Wt. 14:00
Deszczowo
18°
Śr. 14:00
Deszczowo
14°
Czw. 14:00
Deszczowo
10°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 08:00
Zachmurzenie
15°
Zdjęcie promujące Zakopane

Doroczne Nagrody Burmistrza przyznane

18 czerwca podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta, która odbyła się w ramach Dni Zakopanego, wręczone zostały doroczne Nagrody Burmistrza za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz miasta. Jej laureatami zostali: Anna Wende-Surmiak, Lesław Dall oraz Antoni Grabowski. 

Laureatów dorocznej Nagrody Burmistrza wyłoniła kapituła pod przewodnictwem Jolanty Iwanickiej w składzie: ks. Infułat Stanisław Olszówka, Władysław Filar, Szymon Ziobrowski, Maria Mateja Torbiarz, Marcin Zubek, Ireneusz Kubin, Anna Waloch, Helena Brzozowska, Maria Łukaszczyk. Autorem statuetki jest zakopiański artysta Marcin Rząsa. Nagroda Burmistrza przyznawana jest zakopiańczykom, którzy swój czas i serce oddają na rzecz naszej społeczności, z zapałem angażując się w działalność społeczną, kulturalną i sportową. 

Szanowna Pani
Anna Wende – Surmiak

Miłość do gór, zaszczepiona przez znakomitych Rodziców, jest widoczna w całym Pani życiu. Dotyczy to zarówno zainteresowań, jak i pracy zawodowej.

Jesteśmy wdzięczni za Pani wieloletnią pracę jako pedagoga i dyrektora na rzecz młodego pokolenia Zakopiańczyków. Nauczanie języka francuskiego w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Społecznego Towarzystwa Oświatowego, a także prowadzenie Studium Językowego, pozwoliło wielu mieszkańcom na realizację marzeń.

Jest Pani nie tylko znakomitym pedagogiem, ale również doskonałym organizatorem życia kulturalnego w naszym mieście. W czasie wieloletniej pracy w Muzeum Tatrzańskim była Pani inicjatorką rozmaitych wydarzeń. To dzięki Pani staraniom podjęta została współpraca z Museo Nazionale della Montagna w Turynie, która zaowocowała powstaniem Międzynarodowego Związku Muzeów Górskich, jak również promocją Zakopanego poprzez wystawy i spotkania na arenie światowej.

Prowadzone pod Pani kierownictwem Muzeum Tatrzańskie, dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym, odzyskało dawny blask. Poprzez remonty i restauracje konserwatorskie, ale także dzięki wspaniałym perspektywicznym pomysłom, ta instytucja kultury stała się miejscem na miarę XXI wieku. Praca na rzecz nowo powstającego - tak oczekiwanego- oddziału o historii wojennej Zakopanego w willi „Palace”, jest nie do przecenienia. Działanie zespołu, na którego czele Pani stoi, doprowadziło również do uzyskania przez Muzeum Tatrzańskie rangi narodowego.

Narodowe Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego jest znakomitą wizytówką Zakopanego, z której jesteśmy dumni. Mamy nadzieję, że przyznana Nagroda Burmistrza AD 2021 będzie motywacją do jeszcze większego zaangażowania w pracę na rzecz dziedzictwa Zakopanego.

Z wyrazami szacunku
Leszek Dorula
Burmistrz Miasta Zakopane

Szanowny Pan
Antoni Grabowski

Jest Pan znakomitym rzeźbiarzem, którego prace znane są zarówno w Polsce jak i za granicą. Świadczy o tym bogaty dorobek artystyczny prezentowany na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, promujących także nasze miasto.

Dziękujemy za ponad 40-letnią pracę nauczyciela rzeźby w Liceum im. Antoniego Kenara w Zakopanem. To pod Pana kierunkiem kształcili się adepci tej trudnej dziedziny, a wielu z nich wybrało później rzeźbę jako kierunek swojej drogi artystycznej.

Prawie sześćdziesięcioletni okres pracy twórczej zaowocował wyjątkowymi realizacjami, które znajdują się w zbiorach wielu wybitnych instytucji kultury w kraju
i za granicą oraz kolekcjach prywatnych.Jesteśmy także wdzięczni za podzielenie się
z mieszkańcami Zakopanego swoim talentem, poprzez wykonanie nagrobka Zofii Radwańskiej- Paryskiej oraz Witolda Henryka Paryskiego na Starym Cmentarzu, figury Św. Brata Alberta w kościele Św. Krzyża, a także artystycznych ław, które do dzisiaj służą pacjentom w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego.

Jako wyraz wdzięczności za działanie na rzecz Zakopanego przyznaję Panu Nagrodę Burmistrza AD 2021.

Leszek Dorula
Burmistrz Miasta Zakopane

Szanowny Pan
Lesław Dall

Jest Pan znakomitym historykiem i regionalistą, niestrudzonym badaczem i dokumentalistą historii Zakopanego, przekazywanej zarówno w szkolnych klasach jak również podczas sympozjów i konferencji naukowych. Dzięki Pana wieloletniej pracy jako nauczyciela historii, wielu młodych Zakopiańczyków poznało dzieje Polski i świata.

Dziękujemy za każdą napisaną książkę, która przypomina o historii naszej małej Ojczyzny, m.in.: „Pomnik Grunwaldzki w Zakopanem w latach 1911-2013”,  „Józef Piłsudski w Zakopanem w latach 1901-1922, „Kwatera Legionistów Polskich na Nowym Cmentarzu w Zakopanem”, „Szkoła na Olczy 1861-2011”, ale także za te współredagowane jak „Piękne sto lat istnienia. Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem. 1912-2012” czy „Z historii "Atmy".

Pana działalność na rzecz społeczności harcerskiej w kraju i za granicą jest nie do przecenienia. Kultywowanie pamięci o twórcach Harcerstwa Polskiego - Oldze i Andrzeju Małkowskich powoduje, iż Zakopane licznie odwiedzają młodzi ludzie w szarych i zielonych mundurach. Dziękujemy za prowadzenie i działalność Stowarzyszenia „Muzeum Harcerskie im. Olgi i Andrzeja Małkowskich”. Do promocji naszego miasta przyczyniają się także napisane lub współredagowane książki o tematyce harcerskiej „Karol Pawluś - naczelnik gniazda "Sokoła", założyciel pierwszych drużyn skautowych w Zakopanem” czy „Harcerstwo zakopiańskie w latach 1913-1945”.

Jesteśmy również wdzięczni za pracę w zakopiańskich instytucjach kultury: Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem oraz Muzeum Tatrzańskim im. dra Tytusa Chałubińskiego. Wystawy, których był Pan kuratorem cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności, a na szczególne wyróżnienie zasługuje ekspozycja ukazująca drogę Zakopanego do odzyskania niepodległości pt. „Rzeczpospolita Zakopiańska 1918”.

Uznając te zasługi przyznaję Panu Nagrodę Burmistrza AD 2021.

Leszek Dorula
Burmistrz Miasta Zakopane

Nagrody Laureatom wręczył Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula wraz z Wiceburmistrzami Agnieszką Nowak-Gąsienicą i Tomaszem Filarem, a do gratulacji i podziękowań dołączyli się Radni na czele z Przewodniczącym Janem Glucem.

Zdjęcia: RKW

(APM)