Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.43   0   71.14   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   31.01
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   3.07   4.04
Józefa Piłsudskiego   2.77   4.87
Tytusa Chałubińskiego   2.79   4
Zofii i Witolda Paryskich   3.36   5.66
Kuźnice   3.33   4.88
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.45   0.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 22.06 20:00
Deszczowo
20° / 13° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Słonecznie
20°
Pon. 14:00
Słonecznie
19°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
22°
Czw. 14:00
Deszczowo
20°
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokoje: 

  207, 209 

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Realizuje w szczególności:

 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie w zakresie zadań związanych z turystyką, sportem i rekreacją
 2. Wydawanie zezwoleń na organizację masowych i niemasowych imprez w zakresie sportu i rekreacji
 3. Organizacja Pucharu Zakopanego Amatorów, Światowego Dnia Śniegu FIS WSD, 12HSlalom Maratonu
 4. Koordynacja badań diagnostycznych uczniów szkół z terenu miasta
 5. Realizacja programu „Jeżdżę z głową” – nauka jazdy na nartach dla klas III
 6. Realizacja programu „Już pływam” – nauka pływania dla klas IV
 7. Realizacja Poszerzonego Programu Wychowania Fizycznego im. Stanisława Marusarza
 8. Zakup sprzętu sportowego dla szkół w ramach Poszerzonego Programu Wychowania Fizycznego
 9. Realizacja uchwał w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
 10. Sprawy związane z przydziałem stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
 11. Organizacja i realizacja wydarzeń związanych ze sportową rywalizacją szkół
 12. Prowadzenie Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 13. Rozpatrywanie skarg na jakość świadczonych usług turystycznych
 14. Sprawy związane z renowacją narciarskich tras biegowych po sezonie letnim oraz przygotowaniem
  i utrzymaniem tras w sezonie zimowym
 15. Sprawy związane z dzierżawą gruntów pod trasy biegowe


 1. Kontakt z prasą, radiem i telewizją;
 2. Działania w zakresie informacji wewnętrznej;
 3. Tworzenie i realizacja strategii public relations miasta;
 4. Gromadzenie informacji o funkcjonowaniu miasta;
 5. Informowanie mieszkańców o pracy i zamierzeniach samorządu;
 6. Koordynacja działań z zakresu public relations we współpracy z właściwymi wydziałami;
 7. Prowadzenie banku danych o organizacjach działających na terenie miasta oraz współpracujących
  z samorządem;
 8. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej;
 9. Koordynacja działań związanych z opracowaniem kalendarza imprez;
 10. Realizacja innych zadań przydzielonych przez burmistrza.