Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   37.78   836.4   2.32   14.74
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   31.99
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   73.61   100.17
Józefa Piłsudskiego   13.39   17.51
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   21.76   32.47
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 16.12 10:00
Zachmurzenie
4° / 2° całkowite zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 07:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokój:

3

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00

Kontakt: rada@zakopane.eu

Pracownicy:

  • Zuzanna Liszkowska - kierownik Biura Rady, tel. 18 20 20 468, pok. 3
  • Magdalena Martyniak - Sekretariat Biura Rady, Inspektor, tel. 18 20 20 468, pok. 3, e-mail
  • Renata Barciewicz, inspektor, tel. 18 20 20 468, pok. 3
  • Magdalena Pabis - Biuro Rady Miasta, tel. 18 20 20 468, e-mail

Realizuje w szczególności

  1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Miasta, Komisji Rady, Radnych, jednostek pomocniczych Rady;
  2. Prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego i udostępnianie go zainteresowanym;
  3. Przesyłanie Uchwał Rady do Wojewody Małopolskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Nowym Sączu;
  4. Przekazywanie Uchwał Rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.