Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   7.45   0   21.38   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   22.77
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   17.11   22.07
Józefa Piłsudskiego   12.65   16.96
Tytusa Chałubińskiego   5.87   7.5
Zofii i Witolda Paryskich   6   7.84
Kuźnice   6.92   8.78
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.38   0.46
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 27.05 05:00
Zachmurzenie
9° / 10° zachmurzenie umiarkowane
Wt. 14:00
Deszczowo
19°
Śr. 14:00
Deszczowo
13°
Czw. 14:00
Deszczowo
14°
Pt. 14:00
Deszczowo
18°
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokój:

3

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek 10.00 - 16.00
wtorek, czwartek, piątek 9.00 - 14.00
środa 9.00 - 12.00 

Realizuje w szczególności

  1. prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Miasta, Komisji Rady, Radnych, jednostek pomocniczych Rady,
  2. prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego i udostępnianie go zainteresowanym,
  3. przesyłanie Uchwał Rady do Wojewody Małopolskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Nowym Sączu,( w Krakowie)
  4. przekazywanie Uchwał Rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

http://zakopane.esesja.pl/