Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   54.68   958.17   3.09   25.66
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   35.1
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   59.9   81.64
Józefa Piłsudskiego   27.67   41.6
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   22.71   34.15
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 17.02 10:00
Zachmurzenie
9° / 2° całkowite zachmurzenie
Wt. 13:00
Śnieg
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Śnieg
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 07:00
Zachmurzenie
-1°
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokój:

3

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00

Realizuje w szczególności

  1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Miasta, Komisji Rady, Radnych, jednostek pomocniczych Rady;
  2. Prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego i udostępnianie go zainteresowanym;
  3. Przesyłanie Uchwał Rady do Wojewody Małopolskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Nowym Sączu;
  4. Przekazywanie Uchwał Rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.