Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   15.66   0   27.08   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   33.64
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   10.98   14.67
Tytusa Chałubińskiego   6.68   8.34
Zofii i Witolda Paryskich   9.41   13.78
Kuźnice   2.48   3.29
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 04.12 04:00
Zachmurzenie
-12° / -7° zachmurzenie małe
Wt. 13:00
Zachmurzenie
-2°
Śr. 13:00
Śnieg
Czw. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokoje

18d, 18e, 18f, 18g

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego i sygnalizacji drogowej: 

Tel. 18 20 20 422 w godzinach pracy Urzędu

Tel. 18 20 01 223 całodobowe TESKO Sp. z o.o.

Realizuje w szczególności:

1)      Sporządzanie wieloletnich programów rozwoju infrastruktury drogowej i transportowej.

2)      Inicjowanie i planowanie działań związanych z inwestowaniem w miejska infrastrukturę drogową i transportową wraz z opracowywaniem ogólnych wytycznych funkcjonalnych/projektowych.

3)      Zarządzanie drogami, obiektami mostowymi, ciągami pieszymi, rowerowymi i placami miejskimi dla których zarządcą jest Burmistrz w zakresie utrzymania, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy.

4)      Zarządzanie oświetleniem dróg, ciągów pieszych, rowerowych oraz placów miejskich dla których zarządcą jest Burmistrz w zakresie utrzymania, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy.

5)      Zarządzanie siecią kanalizacji deszczowej, rowów i przepustów odwadniających w zakresie utrzymania, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy.

6)      Planowanie, wdrażanie i koordynacja działań związanych z rozwojem infrastruktury sieci dróg, ciągów pieszych, rowerowych i placów miejskich, sieci oświetleniowej oraz sieci kanalizacji deszczowej, rowów i przepustów odwadniających dla których zarządcą jest Burmistrz.

7)      Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, ciągów pieszych, rowerowych, placów miejskich, sieci oświetleniowej oraz sieci kanalizacji deszczowej, rowów i przepustów odwadniających.

8)      Inicjowanie, planowanie działań rozwojowych w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Zakopane wraz z ich wdrażaniem.

9)      Inicjowanie i planowanie działań rozwojowych w zakresie inteligentnego systemu transportowego, systemu informacji pasażerskiej na terenie miasta Zakopane wraz z ich wdrażaniem.

10)  Inicjowanie i wdrażanie rozwiązań drogowych przyjaznych pieszym, rowerzystom i fiakrom.

11)  Realizacja zadań wynikających z przyjętych polityk miejskich (plan transportowy, studium transportowe itp.) wraz z inicjowaniem ewentualnych zmian w obowiązujących dokumentach strategicznych.

12)  Prowadzenie polityki parkingowej na terenie miasta Zakopane.