Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   2.28   170.99   68.42   6.09
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   7.35
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   15.42   21.68
Józefa Piłsudskiego   12.96   17
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   15.86   22.9
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Czw. 20.02 07:00
Śnieg
0° / -4° słabe opady śniegu
Pt. 13:00
Śnieg
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Deszczowo
Pon. 13:00
Śnieg
Wt. 04:00
Zachmurzenie
-3°
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokoje:

 216, 217, 221, 223, 224

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Janina Puchała - P.o. Naczelnika, tel. 18 20 20 417, pok. 217, e-mail
 • Renata Oloś - uzgadnianie zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych gminnych, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, sprawy zawiązane z Komunikacją Miejską w Zakopane, uzgodnienia przebiegu linii, tel.  18 20 20 485, pok. 22, e-mail
 • Adam Lewiński - oświetlenie dróg i placów gminnych w tym również sygnalizacji świetlnej i oświetlenia świątecznego, tel. 18 20 20 439, pok. 222, e-mail
 • Marcin Jaźwiec - remonty bieżące dróg, ulic, chodników, prowadzenie ewidencji dróg gminnych, tel. 18 20 20 422, pok. 216, e-mail
 • Magdalena Chilla-Latasz - inwestycje dotyczące budowy oświetlenia dróg gminnych, remonty bieżące dróg, ulic, chodników, tel. 18 20 20 422, pok. 216, e-mail
 • Piotr Rabiański - utrzymanie letnie i zimowe miasta, zarządzanie gminnymi słupami i tablicami ogłoszeniowymi, zarządzanie eksploatacją przejścia podziemnego, udrożnienie studni kanalizacji opadowej i rowów odwadniających, tel.  18 20 20 439, pok. 222, e-mail
 • Agnieszka Święty - zmiany organizacji ruchu, zmiany i przedłużanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, wydawanie zezwoleń na wjazd na ulice objęte zakazem ruchu, tel.   18 20 20 485, pok. 221, e-mail

Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego i sygnalizacji drogowej: 

Tel. 18 20 20 439 w godzinach pracy Urzędu, inspektor Adam Lewiński, p. 222

Tel. 18 20 01 223 całodobowe TESKO Sp. z o.o.

Realizuje w szczególności:

 1. Formułowanie zasad polityki transportowej miasta w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju;
 2. Współpraca z wydziałem Rozwoju Lokalnego i Inwestycji w opracowaniu wieloletniego programu remontów i inwestycji drogowych;
 3. Opracowanie planów remontów sieci dróg publicznych gminnych;
 4. Przygotowywanie remontów;
 5. Prowadzenie remontów bieżących dróg publicznych gminnych oraz gminnych obiektów mostowych;
 6. Prowadzenie ewidencji poszczególnych dróg publicznych gminnych;
 7. Prowadzenie ewidencji obiektów mostowych i przepustów drogowych należących do gminy;
 8. Prowadzenie spraw związanych z administracją drogową określonych w ustawie o drogach publicznych;
 9. Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych;
 10. Utrzymanie zimowe i letnie jezdni;
 11. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświetlenia dróg i placów gminnych w tym również sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia świątecznego;
 12. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu;
 13. Wydawanie zezwoleń pozwalających na wjazd w rejony miasta zamknięte dla ruchu kołowego;
 14. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem parkingami miejskimi i strefami płatnego parkowania na drogach publicznych;
 15. Sporządzanie rocznych raportów o stanie dróg publicznych gminnych;
 16. Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych określonych w ustawie o transporcie drogowym.