Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.23   450.47   58.52   7.02
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   4.61
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.03   7.84
Józefa Piłsudskiego   7.4   9.48
Tytusa Chałubińskiego   8.59   11.82
Zofii i Witolda Paryskich   6.02   8.11
Kuźnice   13.58   14.64
Gronik   8.95   11.55
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   9.28   11.9
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 16.10 05:00
Deszczowo
6° / 2° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Zachmurzenie
11°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
Wt. 14:00
Zachmurzenie
12°
Śr. 14:00
Zachmurzenie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokoje:

 216, 217, 220, 221

Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego i sygnalizacji drogowej: 

Tel. 18 20 20 422 w godzinach pracy Urzędu

Tel. 18 20 01 223 całodobowe TESKO Sp. z o.o.

Realizuje w szczególności:

 1. Formułowanie zasad polityki transportowej miasta w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju;
 2. Sporządzanie wieloletnich programów rozwoju infrastruktury drogowej i transportowej;
 3. Opracowanie planów remontów sieci dróg publicznych gminnych;
 4. Przygotowywanie remontów;
 5. Prowadzenie remontów bieżących dróg publicznych gminnych oraz gminnych obiektów mostowych;
 6. Prowadzenie ewidencji poszczególnych dróg publicznych gminnych;
 7. Prowadzenie ewidencji obiektów mostowych i przepustów drogowych należących do gminy;
 8. Prowadzenie spraw związanych z administracją drogową określonych w ustawie o drogach publicznych;
 9. Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych;
 10. Utrzymanie zimowe i letnie jezdni;
 11. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświetlenia dróg i placów gminnych w tym również sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia świątecznego;
 12. Wydawanie zezwoleń pozwalających na wjazd w rejony miasta zamknięte dla ruchu kołowego;
 13. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem parkingami miejskimi i strefami płatnego parkowania na drogach publicznych;
 14. Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych określonych w ustawie o transporcie drogowym.