Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.82   344.06   73.4   3.05
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   16.73
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   26.87   33.09
Józefa Piłsudskiego   26.97   33.05
Tytusa Chałubińskiego   23.88   30.25
Zofii i Witolda Paryskich   24.11   34.78
Kuźnice   8.97   10.89
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.19   2.28
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 08.02 19:00
Słonecznie
-8° / -12° bezchmurnie
Czw. 13:00
Słonecznie
-0°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Sob. 13:00
Śnieg
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokoje

18d, 18e, 18f, 18g

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego i sygnalizacji drogowej: 

Tel. 18 20 20 422 w godzinach pracy Urzędu

Tel. 18 20 01 223 całodobowe TESKO Sp. z o.o.

Realizuje w szczególności:

1)      Sporządzanie wieloletnich programów rozwoju infrastruktury drogowej i transportowej.

2)      Inicjowanie i planowanie działań związanych z inwestowaniem w miejska infrastrukturę drogową i transportową wraz z opracowywaniem ogólnych wytycznych funkcjonalnych/projektowych.

3)      Zarządzanie drogami, obiektami mostowymi, ciągami pieszymi, rowerowymi i placami miejskimi dla których zarządcą jest Burmistrz w zakresie utrzymania, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy.

4)      Zarządzanie oświetleniem dróg, ciągów pieszych, rowerowych oraz placów miejskich dla których zarządcą jest Burmistrz w zakresie utrzymania, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy.

5)      Zarządzanie siecią kanalizacji deszczowej, rowów i przepustów odwadniających w zakresie utrzymania, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy.

6)      Planowanie, wdrażanie i koordynacja działań związanych z rozwojem infrastruktury sieci dróg, ciągów pieszych, rowerowych i placów miejskich, sieci oświetleniowej oraz sieci kanalizacji deszczowej, rowów i przepustów odwadniających dla których zarządcą jest Burmistrz.

7)      Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, ciągów pieszych, rowerowych, placów miejskich, sieci oświetleniowej oraz sieci kanalizacji deszczowej, rowów i przepustów odwadniających.

8)      Inicjowanie, planowanie działań rozwojowych w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Zakopane wraz z ich wdrażaniem.

9)      Inicjowanie i planowanie działań rozwojowych w zakresie inteligentnego systemu transportowego, systemu informacji pasażerskiej na terenie miasta Zakopane wraz z ich wdrażaniem.

10)  Inicjowanie i wdrażanie rozwiązań drogowych przyjaznych pieszym, rowerzystom i fiakrom.

11)  Realizacja zadań wynikających z przyjętych polityk miejskich (plan transportowy, studium transportowe itp.) wraz z inicjowaniem ewentualnych zmian w obowiązujących dokumentach strategicznych.

12)  Prowadzenie polityki parkingowej na terenie miasta Zakopane.