Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.81   0   94.9   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   23.23
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   10.45   12.82
Józefa Piłsudskiego   8.45   10.44
Tytusa Chałubińskiego   11.51   14.44
Zofii i Witolda Paryskich   9.86   12.29
Kuźnice   12.01   14.82
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.87   1.17
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 19.06 17:00
Zachmurzenie
26° / 16° zachmurzenie małe
Czw. 14:00
Zachmurzenie
21°
Pt. 14:00
Zachmurzenie
25°
Sob. 14:00
Deszczowo
22°
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
21°
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokoje

18d, 18e, 18f, 18g

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego i sygnalizacji drogowej: 

Tel. 18 20 20 439 w godzinach pracy Urzędu

Tel. 18 20 01 223 całodobowe TESKO Sp. z o.o.

Realizuje w szczególności:

1)      Sporządzanie wieloletnich programów rozwoju infrastruktury drogowej i transportowej.

2)      Inicjowanie i planowanie działań związanych z inwestowaniem w miejska infrastrukturę drogową i transportową wraz z opracowywaniem ogólnych wytycznych funkcjonalnych/projektowych.

3)      Zarządzanie drogami, obiektami mostowymi, ciągami pieszymi, rowerowymi i placami miejskimi dla których zarządcą jest Burmistrz w zakresie utrzymania, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy.

4)      Zarządzanie oświetleniem dróg, ciągów pieszych, rowerowych oraz placów miejskich dla których zarządcą jest Burmistrz w zakresie utrzymania, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy.

5)      Zarządzanie siecią kanalizacji deszczowej, rowów i przepustów odwadniających w zakresie utrzymania, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy.

6)      Planowanie, wdrażanie i koordynacja działań związanych z rozwojem infrastruktury sieci dróg, ciągów pieszych, rowerowych i placów miejskich, sieci oświetleniowej oraz sieci kanalizacji deszczowej, rowów i przepustów odwadniających dla których zarządcą jest Burmistrz.

7)      Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, ciągów pieszych, rowerowych, placów miejskich, sieci oświetleniowej oraz sieci kanalizacji deszczowej, rowów i przepustów odwadniających.

8)      Inicjowanie, planowanie działań rozwojowych w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Zakopane wraz z ich wdrażaniem.

9)      Inicjowanie i planowanie działań rozwojowych w zakresie inteligentnego systemu transportowego, systemu informacji pasażerskiej na terenie miasta Zakopane wraz z ich wdrażaniem.

10)  Inicjowanie i wdrażanie rozwiązań drogowych przyjaznych pieszym, rowerzystom i fiakrom.

11)  Realizacja zadań wynikających z przyjętych polityk miejskich (plan transportowy, studium transportowe itp.) wraz z inicjowaniem ewentualnych zmian w obowiązujących dokumentach strategicznych.

12)  Prowadzenie polityki parkingowej na terenie miasta Zakopane.