Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   12.12   633.74   64.46   4.98
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   15.11
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   32.18   47.27
Józefa Piłsudskiego   15.9   21.99
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   10.11   13.81
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Wt. 21.01 13:00
Słonecznie
4° / -2° bezchmurnie
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Słonecznie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 10:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokoje:

4, 107, 109, 110, 114, 117, 120

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Anna Ostrowska - Naczelnik, tel. 18 20 20 420, pok. 120
 • Elżbieta Całka - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 459, pok. 107
 • Krzysztof Wacław - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 484, pok. 107
 • Beata Bubla - wydatki z budżetu miasta, tel. 18 20 20 484, pok. 107
 • Małgorzata Patla - wydatki z budżetu miasta, tel. 18 20 20 459, pok. 107
 • Ewa Cudzich-Stala - płace i ubezpieczenia pracownicze, pok. 109, tel. 18 20 20 409
 • Anna Michałczak - kasa, tel. 18 20 20 407, pok. 4
 • Halina Szczerba - kasa, tel. 18 20 20 407, pok. 4
 • Zofia Tyrybon - dochody budżetu miasta, tel. 18 20 20 488, pok. 110

Realizuje w szczególności:

 1. Zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb miasta dochodami własnymi i zasilającymi;
 2. Analiza wykorzystywania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami;
 3. Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej;
 4. Prowadzenie spraw funduszy celowych;
 5. Nadzór nad działalnością finansową podległych Miastu jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury;
 6. Opracowanie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta;
 7. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi;
 8. Prowadzenie syntetycznej ewidencji środków trwałych według grup rodzajowych środków trwałych zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych oraz sprawozdawczości w tym zakresie;
 9. Przygotowanie Uchwały Budżetowej Miasta oraz jej zmian;
 10. Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta oraz jej zmian;
 11. Bezpośrednie nadzorowanie realizacji budżetu Miasta oraz wykonania WPF.