Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   18.25   801.15   3.5   16.99
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   35.08
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   59.61   76.27
Józefa Piłsudskiego   32.12   44.45
Tytusa Chałubińskiego   24.11   33.51
Zofii i Witolda Paryskich   33.37   52.45
Kuźnice   19.54   26.29
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   6.89   8.66
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 02.12 10:00
Zachmurzenie
3° / -1° zachmurzenie duże
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Śnieg
Śr. 07:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokoje

9, 10, 15, 16

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10.00 - 16.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00 - 14.00
środa: 9.00 - 12.00

Realizuje w szczególności:

1. Sporządzanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych
• Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego
• Realizowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych z zakresu dowodów osobistych

2. Przyjmowanie i wprowadzanie wniosków dotyczących wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
• Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków dotyczących nowych wpisów, zmian, zawieszeń, wznowień i wykreśleń
• Wydawanie zaświadczeń odzwierciedlające zapisy archiwalne gminnej ewidencji działalności gospodarczej

3. Przyjmowanie wniosków i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
• Prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcie, wygaszenia lub zmiany zezwolenia

4. Przyjmowanie i sprawdzanie wymaganych dokumentów w zakresie wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
• Wydawanie licencji i niezbędnych oznaczeń
• Prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcia, wygaszenia i zmiany licencji
• Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na przewóz osób taxi.

5. Ewidencja ludności
• Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców miasta Zakopane
• Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zameldowania bądź wymeldowania z pobytu stałego i czasowego
• Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowań lub wymeldowania
• Wydawanie zaświadczeń z zakresu pobytu stałego i czasowego

6. Prowadzenie i obsługa Rejestru Wyborców miasta Zakopane

7. Realizowanie wniosków elektronicznych i obsługiwanie platformy epuap