Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.48   0   102.23   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   24.73
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   9.31   11.72
Józefa Piłsudskiego   8.04   10.27
Tytusa Chałubińskiego   9.43   12.25
Zofii i Witolda Paryskich   10.3   13.6
Kuźnice   10.57   13.5
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.84   2.33
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 20.03 16:00
Deszczowo
11° / 4° słabe opady deszczu
Wt. 13:00
Deszczowo
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Zachmurzenie
11°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
13°
Sob. 13:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokoje

9, 10, 15, 16

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10.00 - 16.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00 - 14.00
środa: 9.00 - 12.00

Realizuje w szczególności:

1. Sporządzanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych
• Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego
• Realizowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych z zakresu dowodów osobistych

2. Przyjmowanie i wprowadzanie wniosków dotyczących wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
• Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków dotyczących nowych wpisów, zmian, zawieszeń, wznowień i wykreśleń
• Wydawanie zaświadczeń odzwierciedlające zapisy archiwalne gminnej ewidencji działalności gospodarczej

3. Przyjmowanie wniosków i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
• Prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcie, wygaszenia lub zmiany zezwolenia

4. Przyjmowanie i sprawdzanie wymaganych dokumentów w zakresie wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
• Wydawanie licencji i niezbędnych oznaczeń
• Prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcia, wygaszenia i zmiany licencji
• Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na przewóz osób taxi.

5. Ewidencja ludności
• Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców miasta Zakopane
• Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zameldowania bądź wymeldowania z pobytu stałego i czasowego
• Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowań lub wymeldowania
• Wydawanie zaświadczeń z zakresu pobytu stałego i czasowego

6. Prowadzenie i obsługa Rejestru Wyborców miasta Zakopane

7. Realizowanie wniosków elektronicznych i obsługiwanie platformy epuap