Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.6   0   50.97   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   9.34
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   10.5   13.39
Józefa Piłsudskiego   3.15   4.01
Tytusa Chałubińskiego   2.82   3.57
Zofii i Witolda Paryskich   5   6.78
Kuźnice   1.88   2.42
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.26   0.31
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 02.04 05:00
Śnieg
5° / -2° słabe opady śniegu
Pon. 14:00
Śnieg
-2°
Wt. 14:00
Śnieg
-2°
Śr. 14:00
Śnieg
-2°
Czw. 14:00
Śnieg
-1°
Zdjęcie promujące Zakopane

Program Czyste Powietrze w Zakopanem – dołącz już dziś!

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  Zapraszamy do udziału!

DLA KOGO?
- Osoby, które są właścicielami/współwłaścicielami domu jednorodzinnego, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza lub nie przekracza ona 30% powierzchni nieruchomości.

- Osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł

SIEDEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA
1. Zapoznanie się ze szczegółami naboru: programem
priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami, a także regulaminem naboru.
2. Zbadanie potrzeb budynku: określ stan obecny i potrzeby budynku. Możesz wykonać audyt energetyczny, który nie jest obowiązkowy ale stanowi koszt kwalifikowany do dofinansowania w przypadku wykonania i sfinansowania w ramach Programu ocieplenia budynku.
3. Wypełnienie złożenie wniosku o dofinansowanie: pamiętaj o zapoznaniu się z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników. Wniosek należy złożyć osobiście. Masz problem z wypełnieniem wniosku? Umów się na spotkanie z pracownikiem Urzędu Miasta Zakopane.
4. Zawarcie umowy o dofinansowanie: w przypadku pozytywnej decyzji WFOŚiGW o dofinansowaniu przedsięwzięcia wniosek staje się automatycznie umową, o czym będziesz poinformowany pisemnie.
5. Złożenie wniosków o płatność: środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w trzech transzach. Trzeci wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym.
Jeżeli pojawią się zmiany w realizacji przedsięwzięcia wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
6. Zakończenie przedsięwzięcia: kontroli podczas wizytacji końcowej przed wypłatą środków podlegają wszystkie przedsięwzięcia wykonane siłami własnymi w zakresie ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.
7. Okres trwałości przedsięwzięcia: wynosi do 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia, w tym okresie realizowane są kontrole przedsięwzięcia co roku w
liczbie nie mniej niż 5% przedsięwzięć, dla których złożono wnioski o płatność końcową w poprzednim roku kalendarzowym.

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ link do oficjalnej strony internetowej Czyste Powietrze

Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem Urzędu złożyć wniosek oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku do Programu „Czyste Powietrze”.

Realizacja programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miasta Zakopane, stan na dzień 31.12.2022 r.:

Liczba złożonych wniosków:

                             189

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:       

                              42

Suma wypłaconych dotacji: 

              880 491,85 zł

Zestawienie udziału gmin w programie - TUTAJ

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Urząd Miasta Zakopane
tel. 18 20 20 497

Godziny pracy Punktu konsultacyjno-informacyjnego

  • Czwartek ( 9:00- 14:00 )
  • Piątek (9:00 – 14:00 )


(APM)