Ikona wyboru języka Polski
Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.42   210.23   58.67   6.5
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.58
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   0.26   0.37
Józefa Piłsudskiego   0.1   0.24
Tytusa Chałubińskiego   0.74   1
Zofii i Witolda Paryskich   0.8   1.31
Kuźnice   0.02   0.05
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.3   0.36
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 28.09 14:00
Zachmurzenie
12° / 8° pochmurnie
Czw. 14:00
Deszczowo
11°
Pt. 14:00
Deszczowo
11°
Sob. 14:00
Deszczowo
13°
Nd. 14:00
Deszczowo
10°
Pon. 11:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane
Oranment

Aktualności z Czerwonego Dworu

Aktualności

Warsztaty przyprawianie strzępków
Data publikacji 29 marca 2022

WARSZTATY W CZERWONYM DWORZE: PRZYPRAWIENIE STRZĘPKÓW 15, 17, 22, 24, 26, 28 marca 2022 W marcu wyjątkową okazję miały osoby, które pragnęły nauczyć się przyprawiania strzępków do chust i szali. Tę unikalną wiedzę i umiejętność zgodziła się przekazać pani Danuta Klimecka. Pranie i motanie nici, wszywanie, wiązanie pajączków, siateczek, szczytów – to czynności wymagające skupienia, cierpliwości i precyzji. Podhalańskie chusty i szale odróżniają się od chustek i szali w innych regionach Europy i świata właśnie ręcznie przyprawianymi strzępkami. Na warsztaty sztuki i rękodzieła podhalańskiego zaprosił Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula, Zakopiańskie Centrum Kultury, Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór.          (PP) 

Dowiedz się wiecejStrzałka
Warsztaty kożuchy, serdaki, rękawice
Data publikacji 29 marca 2022

WARSZTATY W CZERWONYM DWORZE: KOŻUCHY, SERDAKI I RĘKAWICE  21,22,24,25,26,28 lutego 2022 r. Kolejna tura warsztatów promujących podhalańskie dziedzictwo kulturowe i podtrzymująca ginące już zawody za nami. Tym razem mistrz Stanisław Gąsienica-Wawrytko, który od ponad pół wieku szyje dla górali podhalańskich w kraju i poza jego granicami, przekazywał tajniki wiedzy jak wytwarza się kożuchy i serdaki góralskie, a także czapki i rękawiczki. Podczas warsztatów uczestnicy wykrawali, haftowali, cereniowali i obszywali rękawice góralskie. Warsztatom towarzyszyła gawęda znanego kuśnierza przybliżająca dawne czasy, kiedy kożuch góralski kupowało się raz na całe życie i był on równowartością ceny jednej krowy. Warsztatom towarzyszyło także Radio Kraków, za pośrednictwem którego unikalne wiadomości mogły trafić do szerokiego grona odbiorców.                (PP) 

Dowiedz się wiecejStrzałka
Wieczór w Czerwonym Dworze - marzec 2022
Data publikacji 8 marca 2022

7 marca 2022 r. odbył się Wieczór w Czerwonym Dworze "Styl zakopiański w architekturze", który poprowadziła arch. Joanna Wajs - Buczyńska. Na wydarzenie zaprosił Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula oraz Zakopiańskie Centrum Kultury. W Zakopanem jest wielu mądrych, utalentowanych ludzi, którzy przez całe swoje dorosłe życie służą naszemu miastu. Jedną z nich jest Joanna Wajs Buczyńska. Spokrewniona z Jadwigą Wajs, dyskobolką, medalistką olimpijską z Los Angeles (1932) i Berlina (1936), wychowana w duchu patriotycznym pani Joanna poprowadziła pierwszy po blisko dwuletniej przerwie Wieczór w Czerwonym Dworze. Architekt, nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń budorzy i… architektów, wiceprezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem, zabrała słuchaczy w fascynującą opowieść o stylu zakopiańskim w architekturze. Historia stylu od początku, aż po dzień dzisiejszy była bogato ilustrowana zarówno starymi zdjęciami jak i najnowszymi realizacjami architektonicznymi w Zakopanem. Licznie zebrani słuchacze nagrodzili prelegentkę gromkimi brawami, a dyskusje w kuluarach trwały jeszcze długo. Na kolejny Wieczór w Czerwonym Dworze zapraszamy w pierwszy poniedziałek kwietnia o godzinie 18.00 zdjęcia Piotr Kyc (PP) 

Dowiedz się wiecejStrzałka
Wernisaż wystawy Kto się cieszy ten nie grzeszy
Data publikacji 19 lutego 2022

 18 lutego 2022 r. odbył się uroczysty wernisaż wystawy "Kto się cieszy, ten nie grzeszy". Burmistrz Miasta Zakopane, Zakopiańskie Centrum Kultury, Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór zapraszają na wystawę prezentującą malarstwo na szkle Jana Fudali.   Malarstwo na szkle Jana Fudali prezentowane na wystawie w Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór przyciągnęło na wernisaż wielu wielbicieli witrochromii tego artysty. I choć od jego przedwczesnej śmierci minęło już czternaście lat, to wystawa zatytułowana „Kto się cieszy, ten nie grzeszy. Jan Fudala” wywołuje wiele emocji, wspomnień i dyskusji. Na wystawie prezentowanych jest ponad pięćdziesiąt obrazów z kolekcji prywatnych: córki – Katarzyny Fudali-Tęczy,opiekunów i przyjaciół Weroniki i Edwarda Budnych; nauczyciela, wychowawcy i przyjaciela Czesława Jałowieckiego oraz Henrietty i Piotra Fudakowskich z Londynu, także wieloletnich przyjaciół Jaśka, bo tak wszyscy o nim mówili. Gości witała dziecięca muzyka zespołu „Zornica”, stworzonego przez Jana Fudalę, którydo dziś działa przy Tatrzańskim Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem. Po przywitaniu gości przez kuratora wystawy dr Małgorzatę WnukJana Fudalę wspominały wspomniane wyżej osoby, a list gratulacyjny od zastępcy burmistrza miasta Zakopane Agnieszki Nowak-Gąsienicy wręczyła córce ArtystyAnna Karpiel- Semberecka. Krótkim wspomnieniem o barwnej postaci Jaśka podzielił się także obecny opiekun zespołu „Zornica” Krzysztof Trebunia-Tutka, który odczytałwiersz J. Fudali z tomu „Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie Fudala”. Wystawie towarzyszą wiersze artysty, ukazujące szalenie wszechstronną, renesansową osobowość twórcy. Podczas wernisażu przypomniano jego działalność literacką, społeczną, sportową, edukacyjną, a na ekranie oglądnąć można fragment filmu „Ród Gąsieniców”, w którym brał udział oraz fragmenty Polskiej Kroniki Filmowej poświęcone właśnie Fudali, twórcy, który był świadomy nadrzędnego celu swej twórczości. Hej miyłować lo Polski to nolepsa droga miyłowaniem prasnąć w samiućkiego Boga. (Fragment wiersza Jana Fudali Gazdo Janie)   Wystawę „Kto się cieszy, ten nie grzeszy” Jan Fudala – malarstwo na szkle, można oglądać do 9 kwietnia 2022 r. w Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór, ul. Kasprusie 27, Zakopane. Kurator wystawy: dr Małgorzata Wnuk Zdjęcia: Paweł Murzyn   (PP) 

Dowiedz się wiecejStrzałka
Regulamin uczestnictwa w wernisażu 18.02.2022
Data publikacji 15 lutego 2022

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WERNISAŻU WYSTAWY „KTO SIĘ CIESZY TEN NIE GRZESZY” JAN FUDALA – MALARSTWO NA SZKLE W CZERWONYM DWORZE W ZAKOPANEM, W DNIU 18 LUTEGO 2022 O GODZ. 17.00.    W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzenia „Kto się cieszy ten nie grzeszy” Jan Fudala – malarstwo na szkle w Czerwonym Dworze w Zakopanem przy ul. Kasprusie 27, w dniu 18 lutego 2022 o godz. 17.00 przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Zakopiańskie Centrum Kultury/Czerwony Dwór wprowadza niniejszy regulamin. Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 1. W wydarzeniu nie może uczestniczyć osoba, która: a) jest osobą zakażoną koronawirusem SARS-COV-2 lub podejrzewa u siebie takie zakażenie; b) przebywa na kwarantannie; c) jest pod nadzorem epidemiologicznym. 2. ZCK/Czerwony dwór zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia osoby do budynku wykazującej symptomy chorobowe charakterystyczne dla zarażenia wirusem COVID-19, tj. gorączka, kaszel, bądź inne objawy wzbudzające podejrzenie pracowników ZCK/Czerwonego Dworu. 3. Każdy biorący udział w wydarzeniu ma obowiązek: a) samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie Czerwonego Dworu poprzez zakrycie ust i nosa. b) używania płynu odkażającego do rąk przed każdorazowym wejściem na teren obiektu. c) wyrzucania materiałów ochrony osobistej do koszy na śmieci. d) przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, oraz zaleceń obsługi Czerwonego Dworu w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu. Brak stosowania się do zasad określonych w ust. 3 spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylania się od określonych zasad zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia. 4. Przy wejściu do Obiektu, osoby obsługujące kierują ruchem, wpuszczając zwiedzających stopniowo po weryfikacji, czy dany uczestnik ma zakryte usta i nos. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu podczas uczestnictwa. W przypadku przekroczenia limitu tj. 30 osób biorących udział w wydarzeniu, Czerwony Dwór zastrzega sobie prawo weryfikacji paszportu covidowego potwierdzającego szczepienie przeciw COVID – 19 osoby dołączającej do wydarzenia. Jeżeli osoba nie okaże w/w dokumentu, nie zostanie wpuszczona na wydarzenie. Przy wejściu na wydarzenie kulturalne , o którym mowa wyżej Czerwony Dwór zastrzega sobie prawo do uzupełnienia przez uczestników wydarzenia oświadczeń zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację regulaminu i obowiązek jego przestrzegania. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u uczestnika wydarzenia, Czerwony Dwór udostępni listę osób, które uczestniczyły w wydarzeniu oraz listę osób zaangażowanych do obsługi tego wydarzenia odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Klauzula informacyjna RODO: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż: 1) Administratorem Pana/Pani danych jest Zakopiańskie Centrum Kultury z siedzibą pod adresem: ul. Chramcówki 35 34-500 Zakopane. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod numerem tel. +48 18 206 69 50 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na e-mail office@promocja.zakopane.pl. 2) Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody ( Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO). 3) Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa jako klientów/kontrahentów oraz potencjalnych klientów i są przetwarzane przez okres wykonania umowy i okres archiwizacji przewidziany prawem. Dane osobowe udostępniane mogą być wyłącznie upoważnionemu personelowi administratora, organom i instytucjom, którym administrator zobowiązany jest do ich przekazywania z mocy prawa, innym administratorom w celu realizacji zadań Centrum oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Centrum w oparciu o stosowne umowy powierzenia przetwarzania 4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych 5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wykonania umowy 6) Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG ani poddawane przetwarzaniu automatycznemu w tym profilowaniu. 7) Jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa. W celu zapoznania się z pełną treścią klauzuli informacyjnej zapraszamy na stronę:www.zakopane.pl/o-nas/ogolna-klauzula-informacyjna             (PP) 

Dowiedz się wiecejStrzałka
Warsztaty haft koralikowy
Data publikacji 15 lutego 2022

 Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula, Zakopiańskie Centrum Kultury, Centrum Kultury rodzimej w willi Czerwony Dwór w styczniu 2022 roku zaprosili na kolejne warsztaty sztuki i rękodzieła podhalańskiego. Na warsztaty haftu koralikowego prowadzone przez Joannę Łacek w Czerwonym Dworze, już w dniu ich ogłoszenia zabrakło miejsc! Przedstawiciele różnych grup wiekowych stawili się by spróbować swych sił w tej wyjątkowo pięknej i trudnej działalności artystycznej. Efekty przerosły oczekiwania zarówno uczestników warsztatów jak i samej prowadzącej. Powstały skrzące się barwami piękne gorsety i poduszki. Wspólne zdjęcie zakończyło ten etap pracy. Warsztaty towarzyszyły wystawie "Tradycja naszym skarbem" Joanna i Wojciech Łackowie. W lutym 2022 r. zapraszamy na kolejne warsztaty: - 21.02.2022 14:30 – 16:30 kożuchy, serdaki, rękawice - 22.02.2022 14:30 – 16:30 kożuchy, serdaki, rękawice - 24.02.2022 14:30 – 16:30 kożuchy, serdaki, rękawice - 25.02.2022 14:30 – 16:30 kożuchy, serdaki, rękawice - 26.02.2022 14:30 – 16:30 kożuchy, serdaki, rękawice - 28.02.2022 14:30 – 16:30 kożuchy, serdaki, rękawice Warsztaty poprowadzi Stanisław Gąsienica - Wawrytko. Wstęp wolny, ilość uczestników ograniczona, zapisy na warsztaty pod nr tel. 661601651 Ze względów epidemiologicznych, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć. zdj. archiwum Czerwonego Dworu     (PP) 

Dowiedz się wiecejStrzałka
Boże Narodzenie 2021
Data publikacji 23 grudnia 2021

      (PP) 

Dowiedz się wiecejStrzałka

wyszukiwanie zaawansowane Strzałka

Dodatkowe kategorie

Dodatkowe kategorie

Wybierz przedział czasowy