Jakość powietrza
Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.37   543.7   56.53   6.72
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   3
Czujniki o mniejszej dokładności:
ul. Kierpcówki 34 Kościelisko   2.73   3.15
Tatrzański Park Narodowy Zakopane   0.32   0.4
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner :
Pon. 10.12 10:00
Śnieg
0° / -3° słabe opady śniegu
Wt. 13:00
Śnieg
-2°
Śr. 13:00
Śnieg
-4°
Czw. 13:00
Śnieg
-8°
Pt. 13:00
Śnieg
-8°
Oranment

Zakopiańskie Centrum Kultury

Zakopiańskie centrum kultury

Z dniem 1 marca 2016 r. z połączenia Miejskiej Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego w Zakopanem i Biura Promocji Zakopanego powstało Zakopiańskie Centrum Kultury. Statut ZCK utrzymuje autonomię Galerii Miejskiej oraz jej dotychczasowej struktury. 

ZCK jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora. Organizatorem ZCK jest Gmina Miasta Zakopane. Siedzibą jest Miasto Zakopane, a terenem działania obszar Miasta Zakopane. Nadzór merytoryczny nad działalnością ZCK sprawuje Burmistrz Miasta Zakopane. 

Celem działalności ZCK jest: 
a) wychowywanie i edukacja kulturalna aktywnego odbiorcy sztuki współczesnej poprzez prezentacje i propagowanie współczesnej twórczości plastycznej, fotograficznej oraz inne działania wizualne i multimedialne,
b) prowadzenie działań promujących walory turystyczne, kulturowe, przyrodnicze i gospodarcze Zakopanego i Podtatrza, działanie na rzecz budowy pozytywnego wizerunku miasta i regionu, upowszechniania i ochrona dóbr kultury Podhala. 

ZCK upowszechniając osiągnięcia szeroko rozumianych sztuk plastycznych współdziała z państwowymi, samorządowymi oraz społecznymi jednostkami, organizacjami, a także z osobami prywatnymi z kraju i z zagranicy. 

Do podstawowych zadań ZCK należy: 
- Organizowanie wystaw sztuk plastycznych,
- Udzielanie pomocy w organizowaniu działalności upowszechniającej osiągnięcia sztuk plastycznych,
- Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie wiedzy o sztuce we współpracy z władzami oświatowymi i szkołami,
- Współpraca z indywidualnymi artystami plastykami oraz związkami i stowarzyszeniami twórczymi, pomoc w upowszechnianiu działalności artystycznej ich członków,
- Publikowanie wydawnictw związanych z upowszechnianiem osiągnięć sztuk plastycznych,
- Popularyzowanie sztuki poprzez organizację odczytów, konkursów i imprez towarzyszących wystawom (filmów, koncertów, recytacji, spotkań autorskich itp.),
- Organizowanie plenerów artystycznych,
- Gromadzenie, inwentaryzowanie, zarządzanie i użytkowanie dzieł sztuki współczesnej, stanowiących własność ZCK oraz przekazanych jej w depozyt,
- Dokonywanie zakupów dzieł sztuki współczesnej oraz wydawnictw dla celów działalności upowszechniającej i dokumentującej sztuki plastyczne, a także pośredniczenie w sprzedaży dzieł sztuki eksponowanych na wystawach organizowanych przez ZCK,
- Gromadzenie i publikowanie dokumentacji na temat wydarzeń odbywających się w ZCK.
ZCK może, obok swojej działalności podstawowej, prowadzić także działalność komercyjną (kiermasze, usługi plastyczne, gastronomiczne, itp.), z której dochód w całości przeznaczony będzie na podstawową działalność statutową ZCK.
Do zadań ZCK należy także:
- Prowadzenie wielokierunkowej działalności promocyjnej w oparciu o opracowaną i przyjętą strategię promocji i działań marketingowych,
- Organizowanie imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, turystycznym, rekreacyjnym i gospodarczym w Zakopanem,
- Prowadzenie miejskich punktów informacji turystycznej,
- Tworzenie bazy danych w zakresie turystyki, gospodarki i kultury,
- Przeprowadzenie badań rynku wśród turystów i mieszkańców miasta,
- Działalność wydawnicza w zakresie publikatorów związanych z zadaniami statutowymi ZCK,
- Działalność impresaryjna, Współpraca z samorządami, placówkami oświatowymi, instytucjami, stowarzyszeniami oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie budowy marki Zakopane,
- Prowadzenie działalności gospodarczej w granicach określonych prawem,
- Podejmowanie przedsięwzięć w procesach integracji europejskiej w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem Miasta Zakopane,
- Działalność inwestycyjna w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem Miasta Zakopane. 

Statut >>


Skład Rady Programowej Zakopiańskiego Centrum Kultury:
1. Urszula Dubowska – scenarzysta, reżyser, dziennikarz TVP Kultura
2. Zofia Gołubiew – historyk sztuki, była dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
3. Dorota Grubba-Thiede – doktor nauk humanistycznych w zakres nauk o sztuce, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie 
4. Marek Król Józaga – Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem, artysta plastyk
5. Agnieszka Nowak-Gąsienica – Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane
6. Prof. Adam Myjak – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
7. Jan Kanty Pawluśkiewicz – kompozytor 
8. Lidia Rosińska-Podleśny - Z-ca Dyrektora do spraw artystycznych Zakopiańskiego Centrum Kultury, artysta plastyk
9. Joanna Staszak – Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego w UM Zakopane
10. Marek Szala – artysta plastyk
11. Dorota Ząbkowska – Departament Narodowych Instytucji Kultury MKiDN 

Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego

Historia Prezentujemy Państwu bogatą historię Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem, jednej z najstarszych galerii sztuki w Polsce. Jej początki sięgają 1911 roku. W lipcu 1911 r. w dopiero co otwartym i jeszcze niewykończonym Bazarze Polskim przy Krupówkach otwarta została wystawa grafiki. Miała ona charakter konkursu, a jej organizatorem był łódzki przemysłowiec i mecenas sztuki Henryk Grohman, współtwórca działającego od trzech lat Stowarzyszenia „Sztuka Podhalańska”. 

Dowiedz się więcejStrzałka
Czerwony Dwór

„Czerwony Dwór”, znajdujący się w samym sercu Zakopanego, przy ul. Kasprusie, wiodącej w stronę Doliny Strążyskiej, to jedna z najpiękniejszych, a także najważniejszych willi Zakopanego. Wybudowana została w latach 1901-1902 przez Wojciecha Roja, bliskiego współpracownika Stanisława Witkiewicza, w stylu zakopiańskim dla Oktawii Lewandowskiej, siostry Zygmunta Gnatowskiego, właściciela projektowanej przez Stanisława Witkiewicza „Koliby”. Dom nosił początkowo nazwę „Władysławka” od imienia męża O. Lewandowskiej.

Dowiedz się więcejStrzałka
Galeria Gazduś

W siedzibie ówczesnego Biura Promocji Zakopanego, a obecnie Zakopiańskiego Centrum Kultury, w roku 2010 powstał „Gazduś” - galeria, w której każdy może znaleźć coś i dla siebie, lub na prezenty dla bliskich. Regionalne pamiątki z Zakopanego, biżuteria, oryginalne przedmioty codziennego użytku są dziełem profesjonalnych artystów plastyków i podhalańskich twórców ludowych. Wysoki poziom artystyczny, duży wybór oferowanych przedmiotów i przystępne ceny sprawiają, że nasza galeria jest jedyna w swoim rodzaju. Zapraszamy i życzymy udanych zakupów!

Dowiedz się więcejStrzałka
Kulturalny Plac Niepodległości

Nowe wydarzenie kulturalne, przestrzeń dla wszystkich! Zapraszamy na Kulturalny Plac Niepodległości, który Zakopane tworzy wspólnie z młodymi artystami. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy w naszym mieście nową przestrzeń, w której zapraszamy do stref: sztuki i kultury, informacji, sportu, rozrywki oraz relaksu. Do współpracy zaprosiliśmy Fundację Otwartą, która wykazała się wielką otwartością, jak sama jej nazwa wskazuje oraz Młodzieżową Radę Miasta Zakopane, która dzięki przeprowadzonym wśród młodzieży ankietom utwierdziła nas w przekonaniu, że takie miejsce jest w naszym mieście bardzo potrzebne. Wychodząc więc naprzeciw Waszym oczekiwaniom Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula, za pośrednictwem Zakopiańskiego Centrum Kultury, postanowił na ten cel przeznaczyć i częściowo zaaranżować to miejsce właśnie dla Was, oddając Wam wolne pole, abyście sami mogli zadecydować jak chcecie je wykorzystać, jak zaaranżować, co zaprezentować, zobaczyć lub czego się nauczyć. 

Dowiedz się więcejStrzałka

Kontakt z nami

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00


Kontakt
ul. Kościeliska 7
34-500 Zakopane
tel. +48 18 206 69 50
fax +48 18 206 66 56
office@promocja.zakopane.pl

YouTube  Bip

Ogólna klauzula informacyjna

Baza wydarzeń

wyszukiwanie zaawansowane Strzałka

Dodatkowe kategorie

Wybierz przedział czasowy