Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   14.5   774.87   52.18   4.46
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   14.49
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   12.72   15.92
Józefa Piłsudskiego   4.07   5.1
Tytusa Chałubińskiego   5.38   6.77
Zofii i Witolda Paryskich   16.83   23.06
Kuźnice   -   -
Gronik   5.55   7.33
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   10.16   12.84
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Sob. 15.05 23:00
Deszczowo
8° / 8° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Deszczowo
Pon. 14:00
Deszczowo
Wt. 14:00
Deszczowo
10°
Śr. 14:00
Deszczowo
Czw. 14:00
Deszczowo
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Dworzec autobusowy - rozkład jazdy

Stanowisko: 4

7:06CH, 7:25Df, 8:25D, 10:05DH, 13:15DH, 14:30Df, 15:45DH, 17:20h*, 18:40Hh*, 19:15fh, 19:50Hh* 

C – kursuje w soboty , niedziele i święta
H – kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
f – kursuje codziennie w okresie wakacji , ferii oraz długie weekendy
h* - nie kursuje w Wielką Sobotę i w dniu 24.12.

Stanowisko: 10

21:40 1-2 , 4-7

(czerwony kolor godziny) - kurs pospieszny

1-2 - kursuje w poniedziałki i wtorki
4-7 - kursuje od czwartku do niedzieli

Stanowisko: 3

8:17 (Z)(V)L*, 8:42 (Z)L(W), 9:15 N, 9:50 (Z)L*, 10:15 N, 10:44 N, 11:08 Ń(Z)L*(W), 11:35(Z)L*, 11:53 N, 12:55 L#,
13:13 (Ś)Ń*(Z)(W)L*, 14:00 N, 14:29 L#, 14:52 (Z)L*(W), 15:11 (Ś)Ń*(Z)(W)L*, 16:11 (Ś)Ń*(Z)(W)L*g, 16:33 Ń*(Z)L*(V)g, 17:00 L#g, 17:10 (O)L*g, 17:28 Ng, 18:03 (Z)L*g, 18:22 Ng, 19:00 Ń*(Z)L*(W)g, 19:35 (O)L*g, 21:05 Ng, 22:05 (Z)L*g    


(Z) – kursuje 27.12.-29.02.
(V) – kursuje 01.03.-20.03. i 01.06.-30.06. oraz 01.09.-30.09. w dni robocze
L *– kursuje w okresie wakacji letnich oraz 28.04.-05.05.
L – kursuje w okresie wakacji letnich
(W) – kursuje 01.03.-30.06. i 01.09.-26.12. w dni robocze
N – nie kursuje w dniach: Boże Ciało, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie
Ń- kursuje 01.03.-20.03. i 01.06.-30.06. oraz 01.09.-30.09. w soboty, niedziele i święta
# - kursuje 01.05.-19.10.
(Ś) – kursuje 21.03.-31.05. i 01.10.-26.12. w soboty, niedziele i święta
g – nie kursuje 24.12
(O) – kursuje 27.12.-02.01. przez cały tydzień oraz podczas ferii zimowych w dni robocze

Stanowisko: 3

6:25N, 7:20N, 8:32AN, 8:53LN, 9:40N, 10:34AN, 10:54AN, 11:25AN, 12:35N, 13:25NZ(1), 14:17LN, 14:40LN, 15:00LN, 15:45NZ(1), 17:45AN, 18:53LN, 19:15N, 19:49LN, 20:15NZ(1), 20:45LN, 21:20LN, 21:55LN


N – nie kursuje w dniach: Boże Ciało, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
L – kursuje w okresie wakacji letnich
Z(1)- kursuje 27.12.-03.01. oraz w okresie ferii zimowych

Stanowisko: 5

7:21D, 8:20D, 11:43D, 13:32L, 14:31D, 15:03L, 15:49D, 16:07L, 17:37D, 19:10D

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
L – kursuje w okresie wakacji letnich

Stanowisko: 3

9:33(Ś)Ń*(L), 12:15(Ś)Ń(Z)L*, 13:38(Z)L(W), 14:33(Z)L*(W), 15:35(Z)L*(W)g, 16:55(Ś)Ń*(Z)L*(W)g, 19:13Ng

(Ś) – kursuje 21.03.-31.05. i 01.10.-26.12. w soboty , niedziele i święta
Ń*- kursuje 01.03.-20.03. i 01.06.-30.06. oraz 01.09.-30.09. w soboty , niedziele i święta
L – kursuje w okresie wakacji letnich
(Z) – kursuje 27.12.-29.02.
L *– kursuje w okresie wakacji letnich oraz 28.04.-05.05.
(W) – kursuje 01.03.-30.06. i 01.09.-26.12. w dni robocze
g – nie kursuje 24.12.
N – nie kursuje w dniach: Boże Ciało, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie

Stanowisko: 3

6:15Ng, 6:45Ng, 7:16(Ś)Ń*(Z)(W)L*g, 8:00Ng, 14:13(O)L*g, 17:42(Z)L*(V)g, 18:42L#g, 20:05(Ń)*(Z)L*(W)g, 20:40L*g

N – nie kursuje w dniach: Boże Ciało, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie
g – nie kursuje 24.12.
(Ś) – kursuje 21.03.-31.05. i 01.10.-26.12. w soboty , niedziele i święta
Ń*- kursuje 01.03.-20.03. i 01.06.-30.06. oraz 01.09.-30.09. w soboty , niedziele i święta
(Z) – kursuje 27.12.-29.02.
(W) – kursuje 01.03.-30.06. i 01.09.-26.12. w dni robocze
L *– kursuje w okresie wakacji letnich oraz 28.04.-05.05.
(O) – kursuje 27.12.-02.01. przez cały tydzień oraz podczas ferii zimowych w dni robocze
(V) – kursuje 01.03.-20.03. i 01.06.-30.06. oraz 01.09.-30.09. w dni robocze
# - kursuje 01.05.-19.10.
*-kurs czasowo zawieszony

11:23 d!Z, 17:33 d!Z, 20:46 &7

Stanowisko: 4

14:20 S, 16:10 S, 19:45 n

S – kursuje w dni nauki szkolnej
n – kursuje 01.07.-31.08.

Stanowisko: 6

6:20 aZ, 7:25 aZ, 9:15 aZ, 11:00 aZ, 12:05 aZ 

a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.
Z – nie kursuje 01.11.

Stanowisko: 6

13:15 aZ, 14:25 aZ, 15:30 aZ, 16:10 aHZ, 17:00 aZ, 18:15 aZ, 18:40 aHZ, 20:00 aZ, 20:40 aHZ, 22:10 aHZ

a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.
Z – nie kursuje 01.11.
H – kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych

CHOCHOŁÓW granica przez: Wojdyłówka, Nędzówka, Dol.Kościeliska, Witów

6:00 &7, 9:03 d!Z, 15:18 d!Z

Stanowisko: 6

6:50a, 7:55Dz’, 10:10a, 13:00a, 14:10Dz’, 15:20a, 17:05a, 18:00Dz’, 19:10a

a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
z’ – nie kursuje w piątek po Bożym Ciele

Stanowisko: 4

6:20a, 7:00E, 7:45a, 9:10E, 10:00a, 11:00DH, 12:35D, 13:20a, 14:10D, 15:10a, 15:40D, 16:45a, 17:30D, 18:35a, 19:35D, 20:35a, 22:15

a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świat
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
H – kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych

Stanowisko: 4

6:05a, 8:05a, 9:45E, 15:30a, 22:15n

a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świat
n – kursuje 01.07.-31.08.

Stanowisko: 4

12:10a, 18:25Eg

a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świat
g – nie kursuje 24.12.

Stanowisko: 4

17:15a, 19:10ag, 20:20ag, 22:07ag

a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.
g – nie kursuje 24.12.

Stanowisko: 3

7:20N, 15:15N, 16:17N, 19:08

N – nie kursuje w dniach: Boże Ciało, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie

Stanowisko: 6

6:15Dz’, 7:00Dz’, 7:20a, 8:20a, 9:30a, 10:40Dz’, 11:30a, 12:20Dz’, 13:30a, 14:30a, 15:15a, 16:00Dz’, 16:40a, 17:30a, 18:20a, 19:20a, 20:25a, 21:10Dz’, 22:20


D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
z’ – nie kursuje w piątek po Bożym Ciele
a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.

Stanowisko: 2

6:55b^ , 7:55b^, 9:25b^, 10:30b^, 11:45b^

b^ - nie kursuje w Boże Narodzenie, Wielkanoc i Wszystkich Świętych

Stanowisko: 2

12:55b^, 14:35b^, 15:45b^, 17:00b^, 18:30b^, 19:50b^, 20:55b^, 22:40b^

b^ - nie kursuje w Boże Narodzenie , Wielkanoc i Wszystkich Świętych


Stanowisko: 2

6:34aZ, 7:15aZ, 8:14aZ, 8:24G’, 8:42aZ, 9:14aZ, 9:29G’, 9:47aZ, 9:57aZ, 10:07aZ, 10:19aZ, 10:33G’, 10:53G’, 11:12aZ, 11:25G’, 11:56aZ, 12:14aZ, 12:32G’, 13:35G’, 13:40ag’Z, 13:52G’, 14:57G’, 15:14aZ, 16:09G’, 16:15ag’Z, 16:50aZ(Z)*, 17:11G’, 19:40


a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.
Z – nie kursuje 01.11.
G’ – kursuje 28.04.-04.05. oraz 01.07.-30.09.
g’ – kursuje 28.04.-04.05.oraz 01.07.-30.09.
(Z)* - nie kursuje 01.10.-26.12. oraz 01.03.-30.03.
n kursuje 01.07.-31.08.

Stanowisko: 2

7:04 n, 7:17 K, 7:34 (Q), 7:44 P^, 8:00 J, 8:05 J, 8:13 J, 8:15 J, 8:20 b^,8:25 J,  8:32 N, 8:43 J, 8:49 n, 8:55(*), 9:06 e*, 9:08 J, 9:10 (Q**), 9:20 b^, 9:33 (Q*), 9:36 J, 9:49 J, 9:59 N, 10:08 (*), 10:15 J, 10:20 J, 10:25 b^, 10:36 e*, 10:36 (Q**), 10:44 J, 10:54 J,  11:08 J, 11:17 N, 11:28 (*), 11:40 b^, 11:51 J, 11:57 J, 12:04 e*, 12:10 (Q**), 12:15 J, 12:31 (*), 12:43 b^,
13:02 J, 13:08 (Q*), 13:20 N, 13:26 J, 14:00 (*), 14:20 b^, 14:30 (P*), 14:50 e*, 15:05 N, 15:23 (*), 15:40 (*), 16:06 J,
16:25 K, 16:37 b^, 17:10 #, 17:25 #,  17:38 K, 17:48 P^, 18:05 e*, 18:19 L, 18:48

n – kursuje 01.07.-31.08.
K – kursuje 25.04.-31.10.
(Q) – kursuje 01.05.-30.10.
P^- kursuje 27.01.-30.10
J – kursuje 01.07.-30.09.
b^ - nie kursuje w Boże Narodzenie , Wielkanoc i Wszystkich Świętych
N – nie kursuje w dniach: Boże Ciało, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie
(*) – kursuje 26.12.-02.03. , 01.05.-19.10. oraz 08.11.-11.11.
e* - kursuje 01.07.-30.09. w dni parzyste miesiąca
(Q*)- kursuje 10.03.-25.03. , 15.05.-30.06. oraz 1.10.-30.10.
(Q**)- kursuje 10.03.-25.04. , 10.05.-30.06. oraz 01.10.-15.10.
(P*) – kursuje w dni nieparzyste 01.05.-10.10.
# - kursuje 01.05.-19.10.
L – kursuje w okresie wakacji letnich

Stanowisko: 2

7:24 D, 7:40 śt, 8:20 d, 8:31 t, 8:44 t, 9:39 d, 10:09 t, 10:20 t, 10:43 d, 11:00 t, 11:20 t, 11:34 t, 12:18 d, 12:40 t, 13:15 t, 13:55 d, 14:10 t, 14:20 t, 14:49 t, 15:15 d, 15:25 t, 15:35 t, 16:18 d, 16:29 t, 16:39 t, 16:55 t, 17:25 d, 17:37 t, 17:50 t,
18:57 d, 19:15 śt, 20:07 S*śt, 21:25 śtY*

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
ś – nie kursuje w niedziele poza sezonem
t – nie kursuje w dniach: Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie i Wielkanoc
d – nie kursuje 01.01. , 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych, 01.11., Boże Ciało, 25-26.12.
J – kursuje 01.07.-30.09.
S*- kursuje 01.07.-15.09. , 27.12.-28.02. i 27.04.-05.05.
Y* - kursuje 01.07.-15.09. oraz 27.04.-05.05.

Stanowisko: 2

7:51J, 9:00t, 9:51t, 13:04t, 13:45t, 18:06J

J – kursuje 01.07.-30.09.
t - nie kursuje w dniach: Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie i Wielkanoc 

Stanowisko: 2

8:12J, 8:37J, 9:02J, 9:56J, 10:06J, 10:42J, 11:06J, 12:09J, 12:41J, 12:54J

J – kursuje 01.07.-30.09.

Stanowisko: 6

6:20, 7:35, 8:5210:2011:50D, 13:40, 15:05SD, 15:20D, 16:35D, 17:4519:1020:25

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Stanowisko: 4

17:15 GHh*, 18:45 n, 19:20 GHh*, 20:15 n, 21:15 n

G – nie kursuje 25-26.12. , 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnyc
H – kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
h* - nie kursuje w Wielką Sobotę i w dniu 24.12.
n – kursuje 01.07.-31.08.
(T) – kursuje codziennie 27.12.-01.01. oraz 30.04.-04.05. 

Stanowisko: 3

6:50LN, 8:25Nw*, 8:48(O)L, 9:05LN, 9:30N, 10:14Nw*, 10:40LN, 10:50L(O), 11:05LN, 11:55N, 12:35LN, 13:05LN, 13:16L(O), 13:40Nw*, 14:05LN, 14:15L, 14:35N, 14:50LN, 15:00L, 15:10LN, 15:25Nw*, 15:50LN, 16:00L(O), 16:30N, 16:45LN, 17:04L, 17:15LN, 17:30Nw*, 17:50LN, 18:15LN, 18:30N, 18:40L(O), 18:50LN, 19:30LN, 20:27L(O), 20:45LN

L – kursuje w okresie wakacji letnich
N – nie kursuje w dniach: Boże Ciało, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie
w* - kursuje od poniedziałku do piątku , a w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych od poniedziałku do soboty
(O) – kursuje 27.12.-02.01. przez cały tydzień oraz podczas ferii zimowych w dni robocze

Stanowisko: 10

14:50a

a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.

(niebieski kolor godziny) - kurs przyspieszony

Stanowisko: 10

16:307e#Gz

7 – kursuje w niedziele
e# - nie kursuje w okresie ferii letnich
G – nie kursuje 25-26.12. , 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych
Z – nie kursuje 01.11.
(czerwony kolor godziny) - kurs pospieszny

Stanowisko: 4

6:30 a, 7:20 S, 8:20 a, 8:55 D, 9:30 a, 10:10 GHh*, 10:45 a, 11:30 GHh*, 12:50 a, 14:00 a, 15:00 a, 15:15 S, 16:30 a, 18:08 ag

a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.
S – kursuje w dni nauki szkolnej
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
G – nie kursuje 25-26.12. , 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych
H – kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
h* - nie kursuje w Wielką Sobotę i w dniu 24.12.
g – nie kursuje 24.12.

Stanowisko: 11

16:00az

a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.
z
– nie kursuje 24.12. , 31.12. oraz w Wielką Sobotę
(czerwony kolor godziny) - kurs pospieszny

Stanowisko: 11

15:25 a z

a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.
z – nie kursuje 24.12. , 31.12. oraz w Wielką Sobotę

Stanowisko: 11

17:50 6 &1

&1 – kursuje do 26.04.2019
6 - kursuje w soboty i niedziele

Stanowisko: 7

4:30aZ, 5:30aZ, 5:50a, 6:15a, 6:45aZ, 7:05aZ, 7:20a, 7:40aZ, 7:55a, 8:15aZ, 8:30a, 8:45aZ5, 9:00aZ, 9:15a, 9:30aZ, 9:45aZ, 10:00aZ, 10:15a, 10:30G, 10:45a, 11:05G, 11:20a, 11:40aZ, 12:00aZ, 12:20aZ 12:40a, 13:00aZ, 13:15a, 13:35aZ, 13:50a, 14:10aZ, 14:25a, 14:50aZ, 15:05a, 15:20aZ, 15:35a, 15:55aZ, 16:10a, 16:30G, 16:45aZ, 17:00a, 17:20G, 17:40a, 18:00a, 18:20aZ , 18:40a, 19:05aZ, 19:25a, 20:00aZ, 20:15 5-7a, 20:50a


a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.
Z
nie kursuje 01.11.
5-7 
– kursuje od piątku do niedzieli
G – nie kursuje 25-26.12. , 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych
(niebieski kolor godziny) - kurs przyspieszony

Stanowisko: 10

8:00 T


T – nie kursuje 1-2.01. , w Wielką Sobotę , Niedziele Wielkanocną , Poniedziałek Wielkanocny , wtorek po Wielkanocy oraz 25-27.12. 

Stanowisko: 10

14:50bw, 20:00b7

b – nie kursuje 25.12. , 01.01. , 1 dzień Świat Wielkanocnych
w – nie kursuje w Boże Ciało
7 – kursuje w niedziele
(niebieski kolor godziny) - kurs przyspieszony

Stanowisko: 10

6:00b 5-1, 14:10am>

b – nie kursuje 25.12. , 01.01. , 1 dzień Świat Wielkanocnych

5-1 - kursuje od piątku do poniedziałku
a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.
m> - nie kursuje 24.12. i 31.12.
(czerony kolor godziny) - kurs pospieszny

Stanowisko: 10

8:45d!

d! – nie kursuje w dniu 01.01. , 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25-26.12.
(czerony kolor godziny) - kurs pospieszny

Stanowisko: 4

8:05NP*(Ż), 8:55NP*(Ż), 9:25N, 9:45(O)(V)NP*, 10:35NP*(Ż), 11:10NP*(O), 11:27NP*(Ż)(E), 12:30NP.*(Ż)(E), 13:20NP.*(Ż)(E)Ń*, 13:40N(O)P*, 14:00N(O)P*, 14:20N, 14:50NP.*(Ż)(V), 15:20NP.*(Ż)(E)Ń*, 15:50(Ż)P*(V)g, 16:10P*(O)g, 16:25(E)(Ż)P*g, 16:40P*(O), 16:55(Ż)(V)P*g, 17:25(W)(Ż)P*g, 17:40P*(O), 18:00(Ż)(W)P*g, 18:45(E)(Ż)P*g, 20:05(W)P*(Ż)g, 21:50P*(Ż)

N – nie kursuje w dniach: Boże Ciało, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie
P* - kursuje w okresie ferii letnich oraz 29.04.-02.05.
(Ż)
– kursuje 27.12.-29.02.
(O)
– kursuje 27.12.-02.01. przez cały tydzień oraz podczas ferii zimowych w dni robocze
(V)
– kursuje 01.03.-20.03. i 01.06.-30.06. oraz 01.09.-30.09. w dni robocze
(E)
– kursuje 01.03.-30.06. i 01.09.-26.12
Ń*
- kursuje 01.03.-20.03. i 01.06.-30.06. oraz 01.09.-30.09. w soboty , niedziele i święta
g
– nie kursuje 24.12.

Stanowisko: 4

7:27(O)N

(O) – kursuje 27.12.-02.01. przez cały tydzień oraz podczas ferii zimowych w dni robocze
N – nie kursuje w dniach: Boże Ciało, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie

Stanowisko: 4

7:40N, 8:35(8)(D)(w), 10:00N, 10:50(w), 12:10(w), 12:55(w), 14:35(w)(D), 16:40(w), 17:10(w), 19:05(w) 

N – nie kursuje w dniach: Boże Ciało, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie
(8) – 21.03.-25.04. i 16.10.-26.12. kursuje w dni robocze , a 26.04.-30.06. i 01.09.-15.10. przez cały tydzień
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
(w) – kursuje 01.07.-31.08. oraz długie weekendy

Stanowisko: 5

6:20 aZ, 7:35 aZ, 10:30 (q), 12:30 (q), 13:25 S, 15:08 S , 16:45 aZ, 18:20 aZ, 20:08 aZ, 21:08 Q^, 22:08 Q^

a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.
Z – nie kursuje 01.11.
(q) – kursuje w okresie ferii zimowych
– kursuje w dni nauki szkolnej
Q^ - kursuje 25.06.-24.09.


6:33 lr*Y1, 6:55 lgr*E, 7:20 lr*Y1, 7:47 D1E1gr*, 8:35 lr*Y1, 8:53 lr*Y1, 9:27 lgr*E, 10:05 D1E1gr*, 10:48 lr*Y1, 11:13 lgr*E, 12:12 lr*Y1, 12:40 D1E1gr*, 13:30 lr*Y1, 13:45 D1E1gr*,  14:27 lr*Y1, 14:50 D1E1gr*, 15:33 lr*Y1, 16:10 D1E1gr*,
16:35 lgr*Y1, 16:50 D1E1gr*, 17:45 gr*Y1, 18:30 lgr*Y1, 19:40 XY1, 20:35 XY1

– nie kursuje w 1 i 2 dzień Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych , Boże Ciało , Wszystkich Świętych
r* - nie kursuje w Nowy Rok
Y1 – nie kursuje w niedziele i święta 01.01.-15.01. , 01.03.-27.04. , 06.05.-30.06. , 01.10.-26.12.
g – nie kursuje 24.12.
r* - nie kursuje w Nowy Rok
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świat
D1 – w okresie 01.03.-27.04. , 06-31.05. , 03-30.06. , 01.10.-26.12. kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
– kursuje 01.09.-30.06.
E1 – w okresie 27.12.-28.02. , 28.04.-05.05. , 01.06.-02.06. , 01.07.-30.09. kursuje od poniedziałku do soboty
– kursuje codziennie 28.04.-05.05. , 01.06.-02.06. , 01.07.-30.09. , 27.12.-31.12.

Stanowisko: 5

5:55E, 18:05D

E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świat
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Stanowisko: 10

6:55 , 14:35

(czerony kolor godziny) - kurs pospieszny

Stanowisko: 10

16:30L7 

L – kursuje w okresie wakacji letnich
7 – kursuje w niedziele
(czerony kolor godziny) - kurs pospieszny

Stanowisko: 1

6:30 n, 6:40 n, 6:55 n, 7:10 n, 7:25 n, 7:40 n, 7:50 n, 8:00 m^N, 8:05 n, 8:20 Ny, 8:50 Y’, 9:00 n, 9:10 n, 9:10 Y',
9:20 n, 9:30 n, 9:30 Y’, 9:40 n, 9:50 n, 9:50 Y’, 10:00 n, 10;10 n, 10:10 Y’, 10:20 n, 10:20 m, 10:30 n, 10:30 Y’,
10:40 Ny, 11:00 y, 11:00 n, 11:10 n, 11:10 Y’, 11:20 m^N, 11:30 n, 11:40 n, 11:40 m, 11:50 n, 12:00 Ny, 12:10 n, 12:20 n, 12:20 m, 12:30 n, 12:40 m^n, 12:50 n, 13:00 n, 14:00 n, 15:00 n, 15:00 Y’, 15:20 n, 15:40 n, 15:40 Y’, 15:50 n, 16:00 n, 16:10 n, 16:20 n, 16:30 n, 16:30 m, 16:40 Y’, 16:50 n, 17:00 n, 17;00 Y’, 17:10 n, 17:30 n, 17:40 Y’, 17:50 n, 18:00 n, 18;00 Y’, 18:20 Y’, 18:30 n, 18:50 n, 18:50 Y’, 19:20 n, 20:00 n   


n – kursuje 01.07.-31.08.
N – nie kursuje w dniach: Boże Ciało , Wielkanoc , Wszystkich Świętych , Boże Narodzenie
m^ - kursuje 01.09.-31.10. , 24.12.-29.02. oraz 29.04.-30.06.
y – kursuje 01.09.-30.06.
x – kursuje 01.09.-30.09.
Y’ – kursuje 01.09.-30.09. oraz 29.04.-03.05.

Stanowisko: 1

6:50 n, 7:05 n, 7:20 n, 7:35 n, 7:40 m, 7:55 n, 8:10 n, 8:10 Y’, 8:20 n, 8:35 n, 8:50 n, 9:00 y, 9:10 n, 9:20 n, 9:30 n, 9:40 m, 9:50 n, 10:00 n, 10:10 n, 10:30 n, 10:40 n, 10:50 n, 10:50 Y’, 11:20 n, 11:30 Y’, 12:00 n, 12:10 Y’, 12:40 n,
13:10 n, 13:20 n, 13:30 n, 13:40 n, 13:50 n, 14:10 n, 14:20 n, 14:30 n, 14:30 m, 14:40 n, 14:50 n, 15:00 n, 15:10 n,
15:10 y, 15:20 n, 15:30 n, 15:40 n, 15:50 m, 16:00 n, 16:20 n, 16;20 Y’, 16;40 n, 17:00 n, 17:10 m, 17:20 n, 17:40 n,
17:50 m, 18:10 n, 18:20 n, 18:30 Y’, 18:40 n, 19:00 n, 19:10 n, 19:10 Y’, 19:30 n, 19:40

n – kursuje 01.07.-31.08.
m – kursuje 01.09.-31.10. , 24.12.-29.02.oraz 29.04.-30.06.
Y’ – kursuje 01.09.-30.09. oraz 29.04.-03.05.
y – kursuje 01.09.-30.06.


Stanowisko: 11

6:15n7 n8, 9:15n7 , 11:15n7, 15:15n8, 16:15n7

n7 – kursuje 14.06.-30.09.
n8
– kursuje 01.10.-13.10.
(czerony kolor godziny) - kurs pospieszny

Stanowisko: 5

9:16o’, 10:02o’, 10:53o’, 13:05o’, 14:00o’, 14:58o’, 16:02o’, 16:55o’, 17:48o’, 18:43o’, 19:43o’, 20:44o’

o’ – kursuje 28.04.-05.05. oraz 25.07.-20.08.

Stanowisko: 5

7:10 aE, 8:40 a, 9:50 aE, 12:45 a, 15:55 a, 17:20 aE, 19:10 az, 20:15 aEz 

a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świat
z – nie kursuje 24.12. , 31.12. oraz w Wielką Sobotę


Stanowisko: 5

6:42 1-6m*n^, 8:28 1-6m*n^, 9:38 1-6m*n^, 10:32 1-6m*n^, 13:27Am*n^, 14:20 Am*n^, 14:35m*, 15:30 Am*n^, 15:53m*, 16:36Am*n^, 17:10m*, 18:11Am*n^, 18:30m*, 19:13Am*n^, 19:35m*, 20:13m*

1-6 – kursuje od poniedziałku do soboty
m* - kursuje codziennie w okresie 25.04.-05.05. oraz 15.06.-01.09.
n^ - nie kursuje w Wigilie , Boże Narodzenie , Nowy Rok , 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Stanowisko: 5

6:00 b, 7:10 G, 8:10 Eh*, 9:10 b, 10:20 G, 11:10 Eh*, 14:15 b, 15:18 G, 16:18 Eh*, 17:25 b, 18:15 G, 19:25 Eh*, 21:10 b, 22:10 Gh*

a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
z
– nie kursuje 24.12. , 31.12. oraz w Wielką Sobotę
E
– kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świat

Stanowisko: 11

13:55a

a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.
(niebieski kolor godziny) - kurs przyspieszony

Stanowisko: 5

10:00ar*, 13:20D, 15:15ar*, 17:15ar*, 19:15agr*

a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.
r* - nie kursuje w Nowy Rok
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
g – nie kursuje 24.12.

Stanowisko: 11

12:30

(czerwony kolor godziny) - kurs pospieszny

Stanowisko: 11

23:30

Stanowisko: 11

17:00 d!m>

d! – nie kursuje w dniu 01.01. , 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25-26.12.
m> - nie kursuje 24.12. i 31.12.
(czerwony kolor godziny) - kurs pospieszny

Stanowisko: 10

10:0013:4015:4523:30

(czerwony kolor godziny) - kurs pospieszny

Stanowisko: 6

7:40qG~(#), 8:10qG~(#), 8:40qG~(#), 9:15qG~(#), 9:45qG~(#), 10:20qG~(#), 11:00qG~(#), 11:30qG~(#), 14:20qG~(#), 15:20qG~(#), 16:20q(&), 17:25q(&), 18:15q(&), 18:50q(&), 19:25q(&), 20:20q(&), 21:35q(&), 22:05q(&)

q – nie kursuje w dniach: 25.12. , 01.01. oraz Wielkanoc
G~- kursuje 29.06.-25.09. i 28.04.-05.05.
(#)
– kursuje 06.05.-28.06. i 26.09.-20.10. w soboty i niedziele
(&)
– kursuje 28.12.-31.12.

Stanowisko: 11

17:50 1-5,7 &3 

1-5 – kursuje od poniedziałku do piątku
7 – kursuje w niedziele
&3 – w terminach 08.05.-29.05. oraz 01.10.-05.11. kursuje w czwartki , piątki i niedziele


(czerwony kolor godziny) - kurs pospieszny

Stanowisko: 11

11:45d!z

d! – nie kursuje w dniu 01.01. , 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25-26.12.
z
– nie kursuje 24.12. , 31.12. oraz w Wielką Sobotę
(czerwony kolor godziny) - kurs pospieszny

OZNACZENIA KURSÓW

A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.12.

b – nie kursuje 25.12. , 01.01. , 1 dzień Świat Wielkanocnych

b^ - nie kursuje w Boże Narodzenie , Wielkanoc i Wszystkich Świętych

C – kursuje w soboty , niedziele i święta

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

D1 – w okresie 01.03.-30.04. , 05.05.-30.06. ,01.10.-26.12. kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

D* - nie kursuje w niedziele i święta od 02.01. do 29.04. i od 02.05. do 14.08. oraz od 17.08. do 27.12.

d – nie kursuje 01.01. , 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych , 01.11. , Boże Ciało ,25-26.12.

d! – nie kursuje w dniu 01.01. , 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25-26.12.

E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świat

E1 – w okresie 27.12.-28.02. , 01.05.-04.05. , 01.07.-30.09. kursuje od poniedziałku do soboty

e* - kursuje 01.07.-30.09. w dni parzyste miesiąca

e# - nie kursuje w okresie ferii letnich

f – kursuje codziennie w okresie wakacji , ferii oraz długie weekendy

f’ – nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych

G – nie kursuje 25-26.12. , 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych

G~- kursuje 29.06.-25.09. i 28.04.-05.05.

G’ – kursuje 28.04.-04.05. oraz 01.07.-30.09.

g – nie kursuje 24.12.

g’ – kursuje 28.04.-04.05.oraz 01.07.-30.09.

H – kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych

h* - nie kursuje w Wielką Sobotę i w dniu 24.12.

J – kursuje 01.07.-30.09.

K – kursuje 25.04.-31.10.

I – nie kursuje w 1 i 2 dzień Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych , Boże Ciało , Wszystkich Świętych

L – kursuje w okresie wakacji letnich

L*– kursuje w okresie wakacji letnich oraz 28.04.-05.05.

m – kursuje 01.09.-31.10. , 24.12.-29.02.oraz 29.04.-30.06.

m* - kursuje codziennie w okresie 25.04.-05.05. oraz 15.06.-01.09.

m> - nie kursuje 24.12. i 31.12.

m^ - kursuje 01.09.-31.10. , 26.12.-29.02. oraz 01.05.-30.06.

N – nie kursuje w dniach: Boże Ciało , Wielkanoc , Wszystkich Świętych , Boże Narodzenie

Ń*- kursuje 01.03.-20.03. i 01.06.-30.06. oraz 01.09.-30.09. w soboty , niedziele i święta

n – kursuje 01.07.-31.08.

n^ - nie kursuje w Wigilie , Boże Narodzenie , Nowy Rok , 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych

o^ - kursuje 28.04.-30.09.

o’ – kursuje 28.04.-05.05. oraz 25.07.-20.08.

P* - kursuje w okresie ferii letnich oraz 29.04.-02.05.

P^- kursuje 27.01.-30.10

Q – kursuje od poniedziałku do soboty w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych

Q* - kursuje od poniedziałku do piątku w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych

Q^ - kursuje 25.06.-24.09.

q – nie kursuje w dniach: 25.12. , 01.01. oraz Wielkanoc

r – nie kursuje 01.11. oraz 25.12.

r* - nie kursuje w Nowy Rok

S – kursuje w dni nauki szkolnej

S*- kursuje 01.07.-15.09. , 27.12.-28.02. i 27.04.-05.05.

Ś – nie kursuje w niedziele

ś – nie kursuje w niedziele poza sezonem

T – nie kursuje 1-2.01. , w Wielką Sobotę , Niedziele Wielkanocną , Poniedziałek Wielkanocny , wtorek po Wielkanocy oraz 25-27.12.

t – nie kursuje w dniach: Wszystkich Świętych , Boże Narodzenie i Wielkanoc

w – nie kursuje w Boże Ciało

w* - kursuje od poniedziałku do piątku , a w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych od poniedziałku do soboty

X – kursuje codziennie 01.05.-04.05. , 21.06.-22.06. , 01.07.-30.08. oraz 29.12.-31.12.

x – kursuje 01.09.-30.09.

Y – kursuje 01.09.-30.06.

Y1 – nie kursuje w niedziele 01.01.-28.12.

Y2 – nie kursuje w niedziele i święta 01.10.-27.04. , 06.05.-30.06.

Y* - kursuje 01.07.-15.09. oraz 27.04.-05.05.

Y’ – kursuje 01.09.-30.09. oraz 29.04.-03.05.

Y(2)- kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze , a wakacje , 27.12.-29.02. oraz 28.04.-05.05. kursuje codziennie

y – kursuje 01.09.-30.06.

Z – nie kursuje 01.11.

Z(1)- kursuje 27.12.-03.01. oraz w okresie ferii zimowych

Z(2)- kursuje 27.12.-29.02.

z – nie kursuje 24.12. , 31.12. oraz w Wielką Sobotę

z’ – nie kursuje w piątek po Bożym Ciele

(E) – kursuje01.03.-30.06. i 01.09.-26.12

(O) – kursuje 27.12.-02.01. przez cały tydzień oraz podczas ferii zimowych w dni robocze

(P*) – kursuje w dni nieparzyste 01.05.-10.10.

(q) – kursuje w okresie ferii zimowych

(Q) – kursuje 01.05.-30.10.

(Q*)- kursuje 10.03.-25.03. , 15.05.-30.06. oraz 1.10.-30.10.

(Q**)- kursuje 10.03.-25.04. , 10.05.-30.06. oraz 01.10.-15.10.

(S) – kursuje 21.03.-25.04. i 16.10.-26.12. w soboty , niedziele i święta

(Ś) – kursuje 21.03.-31.05. i 01.10.-26.12. w soboty , niedziele i święta

(T) – kursuje codziennie 27.12.-01.01. oraz 30.04.-04.05.

(V) – kursuje 01.03.-20.03. i 01.06.-30.06. oraz 01.09.-30.09. w dni robocze

(W) – kursuje 01.03.-30.06. i 01.09.-26.12. w dni robocze

(w) – kursuje 01.07.-31.08. oraz długie weekendy

(x) – kursuje 25.04.-10.10.

(Z) – kursuje 27.12.-29.02.

(Z)* - nie kursuje 01.10.-26.12. oraz 01.03.-30.03.

(Ż) – kursuje 27.12.-29.02.

# - kursuje 01.05.-19.10.

n7 – kursuje 14.06.-30.09.

n8 – kursuje 01.10.-13.10.

&1 – kursuje do 26.04.2019

&2 – 28.02.-27.04. , 01.10.-29.12. kursuje od środy do niedzieli , w pozostałych terminach kursuje codziennie

&3 – w terminach 05.11.-18.12. , 07.01.-12.01.nie kursuje w wtorki i środy

&4 – nie kursuje 01.10.-30.11.

&5 – nie kursuje 01.10.-12.12.

&6 – 01.10.-12.12. nie kursuje od poniedziałku do czwartku

&7 – kursuje 20.06.-27.09.

(-) – nie kursuje w niedziele i święta

(#) – kursuje 06.05.-28.06. i 26.09.-20.10. w soboty i niedziele

(&) – kursuje 28.12.-31.12.

(*) – kursuje 26.12.-02.03. , 01.05.-19.10. oraz 08.11.-11.11.

1-2 – kursuje w poniedziałki i wtorki

1-5 – kursuje od poniedziałku do piątku

1-6 – kursuje od poniedziałku do soboty

4-1 – kursuje od czwartku do poniedziałku

4-5 – kursuje w czwartki i piątki

4-7 – kursuje od czwartku do niedzieli

5-7 – kursuje od piątku do niedzieli

5-1 – kursuje od piątku do poniedziałku

6-7 – kursuje w soboty i niedziele

7 – kursuje w niedziele

(8) – 21.03.-25.04. i 16.10.-26.12. kursuje w dni robocze , a 26.04.-30.06. i 01.09.-15.10. przez cały tydzień

*-kurs czasowo zawieszony

KOLORY

12:00 – kurs zwykły

12:00 – kurs przyspieszony

12:00 – kurs pospieszny

Administracja Dworca Autobusowego, informacja tel. 534-568-417