Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.48   0   70.96   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   4.91
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.58   6.91
Józefa Piłsudskiego   6.28   7.9
Tytusa Chałubińskiego   7.68   9.85
Zofii i Witolda Paryskich   9.47   12.29
Kuźnice   7.73   9.71
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.57   0.71
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 25.07 14:00
Deszczowo
18° / 8° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Zachmurzenie
20°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
24°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
24°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 11:00
Słonecznie
18°
Zdjęcie promujące Zakopane

Dwa miliony złotych na inwestycje w Zakopanem

2 000 000,00 zł przyznane na inwestycję w Zakopanem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR. Kolejna pula dofinansowań dla lokalnych samorządów została przyznana, tym razem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W ramach przyznanych środków Zakopane otrzymało 2 000 000.00 zł na projekt pn. Wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom” oraz dostosowanie Urzędu Miasta Zakopane do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej. W ramach projektu zostały przewidziane dwa zadania:

  • Zakup wyposażenia do Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom”. Zakup ten jest drugim etapem inwestycji dotyczącej przebudowy i rozbudowy budynku na cele utworzenia Centrum Wsparcia „Nasz Dom” w Zakopanem. W ramach projektu przewiduje się zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego, zapewniającego realizację kompleksowych usług w obiekcie. Będzie on pełnił funkcje społeczne związane z dzienną opieką medyczną, poprawą komfortu życia osób z nieuleczalnymi chorobami, w tym również zmagających się z negatywnymi konsekwencjami COVID-19.Świadczenia Centrum będą obejmować: porady i konsultacje lekarskie, wsparcie rodziny chorego, integrację społeczną, wypożyczanie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, zapewniając godne życie i godne umieranie osobom nieuleczalnie chorym.
  • Druga część projektu zakłada doposażenie sieci teleinformatycznej budynku Urzędu Miasta Zakopane w celu dostosowania oferowanych usług do potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie wymogów dostępności cyfrowej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace mające na celu zabezpieczenie teleinformatyczne Urzędu Miasta. Realizacja projektu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych informatycznych, poprawę dostępności cyfrowej dla mieszkańców miasta Zakopane

Źródło: WSR

(APM)