Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   52.57   692.79   9.59   8.7
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   34.68
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   59.46   71.92
Józefa Piłsudskiego   12.13   14.52
Tytusa Chałubińskiego   3.42   3.99
Zofii i Witolda Paryskich   13.36   18.91
Kuźnice   1.38   1.79
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.56   1.7
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 09.02 04:00
Słonecznie
-12° / -11° bezchmurnie
Pt. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Sob. 13:00
Śnieg
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Dwa miliony złotych na inwestycje w Zakopanem

2 000 000,00 zł przyznane na inwestycję w Zakopanem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR. Kolejna pula dofinansowań dla lokalnych samorządów została przyznana, tym razem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W ramach przyznanych środków Zakopane otrzymało 2 000 000.00 zł na projekt pn. Wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom” oraz dostosowanie Urzędu Miasta Zakopane do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej. W ramach projektu zostały przewidziane dwa zadania:

  • Zakup wyposażenia do Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom”. Zakup ten jest drugim etapem inwestycji dotyczącej przebudowy i rozbudowy budynku na cele utworzenia Centrum Wsparcia „Nasz Dom” w Zakopanem. W ramach projektu przewiduje się zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego, zapewniającego realizację kompleksowych usług w obiekcie. Będzie on pełnił funkcje społeczne związane z dzienną opieką medyczną, poprawą komfortu życia osób z nieuleczalnymi chorobami, w tym również zmagających się z negatywnymi konsekwencjami COVID-19.Świadczenia Centrum będą obejmować: porady i konsultacje lekarskie, wsparcie rodziny chorego, integrację społeczną, wypożyczanie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, zapewniając godne życie i godne umieranie osobom nieuleczalnie chorym.
  • Druga część projektu zakłada doposażenie sieci teleinformatycznej budynku Urzędu Miasta Zakopane w celu dostosowania oferowanych usług do potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie wymogów dostępności cyfrowej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace mające na celu zabezpieczenie teleinformatyczne Urzędu Miasta. Realizacja projektu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych informatycznych, poprawę dostępności cyfrowej dla mieszkańców miasta Zakopane

Źródło: WSR

(APM)