Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   52.57   692.79   9.59   8.7
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   34.68
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   59.46   71.92
Józefa Piłsudskiego   12.13   14.52
Tytusa Chałubińskiego   3.42   3.99
Zofii i Witolda Paryskich   13.36   18.91
Kuźnice   1.38   1.79
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.56   1.7
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 09.02 04:00
Słonecznie
-12° / -11° bezchmurnie
Pt. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Sob. 13:00
Śnieg
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Roboty drogowe na ul. Żeromskiego i ul. Pocztowców

Urząd Miasta Zakopane informuje, że od 01.08.2022 r. rozpoczną się prace związane z modernizacją ulicy Żeromskiego oraz ulicy Pocztowców. Jest to kolejna modernizacja dróg w Zakopanem realizowana w sposób kompleksowy i obejmująca swoim zakresem przebudowę nie tylko widocznych elementów pasa drogowego tj. jezdnia, chodniki, krawężniki, ale również niewidoczną na co dzień sieć infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego wraz zastosowaniem nowych słupów i nowoczesnych energooszczędnych opraw typu LED, sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji burzowej i kanału technologicznego. Na ul. Żeromskiego zostanie dodatkowo wykonany ciąg pieszo-rowerowy.

Inwestycja zostanie zrealizowana przez konsorcjum wykonawców: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stachoń” Krzysztof Stachoń oraz Bartłomiej Majerczyk SOLID-BRUK. Całkowita wartość inwestycji oszacowana jest na kwotę 6,5 mln złotych, część środków tj. 2 415 314,00 zł, pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Miasto Zakopane.

Przewidywany termin zakończenia prac to grudzień 2022 r., przy czym należy zaznaczyć, że w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności termin realizacji może ulec wydłużeniu. W związku z prowadzeniem robót budowlanych w rejonie wskazanych ulic wystąpią utrudnienia oraz zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy oraz prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót.

Tekst: WSR

(WK)