Jakość powietrza
Brak danych
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   82.11   0   5.41   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   74.54
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   47.42   56.82
Józefa Piłsudskiego   14.82   16.65
Tytusa Chałubińskiego   9.9   11.47
Zofii i Witolda Paryskich   18.65   24.97
Kuźnice   7.89   8.92
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   18.15   20.25
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 29.02 01:00
Zachmurzenie
6° / 6° zachmurzenie duże
Czw. 13:00
Zachmurzenie
12°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
11°
Sob. 13:00
Zachmurzenie
10°
Nd. 13:00
Zachmurzenie
10°
Pon. 13:00
Zachmurzenie
11°
Zdjęcie promujące Zakopane

Roboty drogowe na ul. Żeromskiego i ul. Pocztowców

Urząd Miasta Zakopane informuje, że od 01.08.2022 r. rozpoczną się prace związane z modernizacją ulicy Żeromskiego oraz ulicy Pocztowców. Jest to kolejna modernizacja dróg w Zakopanem realizowana w sposób kompleksowy i obejmująca swoim zakresem przebudowę nie tylko widocznych elementów pasa drogowego tj. jezdnia, chodniki, krawężniki, ale również niewidoczną na co dzień sieć infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego wraz zastosowaniem nowych słupów i nowoczesnych energooszczędnych opraw typu LED, sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji burzowej i kanału technologicznego. Na ul. Żeromskiego zostanie dodatkowo wykonany ciąg pieszo-rowerowy.

Inwestycja zostanie zrealizowana przez konsorcjum wykonawców: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stachoń” Krzysztof Stachoń oraz Bartłomiej Majerczyk SOLID-BRUK. Całkowita wartość inwestycji oszacowana jest na kwotę 6,5 mln złotych, część środków tj. 2 415 314,00 zł, pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Miasto Zakopane.

Przewidywany termin zakończenia prac to grudzień 2022 r., przy czym należy zaznaczyć, że w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności termin realizacji może ulec wydłużeniu. W związku z prowadzeniem robót budowlanych w rejonie wskazanych ulic wystąpią utrudnienia oraz zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy oraz prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót.

Tekst: WSR

(WK)