Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   28.51   842.28   1.58   4.81
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   33.62
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   20.1   27.78
Józefa Piłsudskiego   18.71   26.25
Tytusa Chałubińskiego   17.74   24.56
Zofii i Witolda Paryskich   20.82   30.69
Kuźnice   17.02   24.12
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.11   1.42
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 07.10 02:00
Zachmurzenie
12° / 10° zachmurzenie małe
Sob. 14:00
Zachmurzenie
17°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
10°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
15°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Przedłużenie zamknięcia skrzyżowania ul. Chramcówki z ul. Gimnazjalną

Urząd Miasta Zakopane informuje, że z uwagi na trwające roboty związane z przebudową sieci oraz kontynuacją robót drogowych przejazd z ul. Chramcówki na ul. Gimnazjalną pozostanie zamknięty do dnia 05.08.2022 r.

W związku z powyższym w dalszym ciągu obowiązuje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która umożliwia ruch dwukierunkowy na ul. Gimnazjalnej z wjazdem od strony ul. Sienkiewicza. Ponadto przewiduje się czasowe zamknięcie ul. Chramcówki na czas ułożenia mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy oraz prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót.

Źródło: WSR

(APM)