Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.75   0   87.89   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   4.32
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   2.16   2.52
Józefa Piłsudskiego   2.16   2.44
Tytusa Chałubińskiego   2.81   3.11
Zofii i Witolda Paryskich   2.27   2.61
Kuźnice   2.54   2.78
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.26   0.33
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 24.02 16:00
Zachmurzenie
8° / 3° zachmurzenie duże
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Deszczowo
Wt. 13:00
Zachmurzenie
11°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
12°
Czw. 13:00
Zachmurzenie
12°
Zdjęcie promujące Zakopane

Ponad 1 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Zakopanego

W dniu 13 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary, pomiędzy Gminą Miastem Zakopanem a Województwem Małopolskim zawarta została umowa o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi gminnej 420245K (ul. Ustup) w km od 00+075,00 do km 01+029,51 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane”.

 Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 1 036 895,00 zł. W spotkaniu oprócz przedstawiciela Województwa Małopolskiego Pana Mateusza Małodzińskiego, II Wicewojewody Małopolskiego udział wzięli przedstawiciele samorządów z powiatu nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, tatrzańskiego i nowotarskiego. Gminę Miasto Zakopane w zawarciu umowy reprezentował Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane Pan Tomasz Filar wraz ze Skarbnikiem Miasta Panią Heleną Mamcarz.

W najbliższym czasie planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą zadania. W ramach remontu ul. Ustup zostaną wykonane wszystkie niezbędne roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, demontażowe, przygotowanie podłoża oraz podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie robót wykończeniowych. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa zmotoryzowanych oraz pieszych użytkowników drogi.


                                  


Zdjęcia pochodzą z źródeł Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.


(MC)