Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.7   0   101.39   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.67
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   4.22   5.3
Józefa Piłsudskiego   3.5   4.78
Tytusa Chałubińskiego   6.32   8.47
Zofii i Witolda Paryskich   5.21   7.27
Kuźnice   4.55   5.81
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.38   0.49
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 21.05 17:00
Deszczowo
20° / 12° słabe opady deszczu
Śr. 14:00
Deszczowo
16°
Czw. 14:00
Deszczowo
12°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

Stypendia sportowe i nagrody

Burmistrz Miasta Zakopane informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/446/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2012 r. /z późn. zm./ w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe do 30 kwietnia 2024 roku do godz. 14:00 można stosowne wnioski składać zgodnie z obecnie przyjętymi procedurami.

Kompletny wniosek wypełniony na obowiązującym formularzu /stanowiącym załączniki do Ogłoszenia/, w zaklejonej kopercie podpisanej Wniosek o przyznanie stypendiów sportowych / nagród i wyróżnień należy wysłać pocztą lub złożyć na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta Zakopane, w godzinach urzędowania.

Przypominamy, że rozpatrzeniu podlegają tylko wnioski na obowiązujących formularzach, wypełnione zgodnie z Regulaminem, stanowiącym załącznik do ww. uchwały Rady Miasta.

Obowiązujące formularze i oświadczenia stanowią załączniki do Zarządzenia nr 0050.51.2024 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z 2 kwietnia 2024 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Zakopane jednolitego wzoru formularzy / wniosków dot. przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień oraz do niniejszego ogłoszenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Wydziałem Kultury Fizycznej i Komunikacji Społecznej: tel. 18 20 20 472 lub 18 20 20 451.

(APM)